Hội nghị triển khai xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc
(ngày cập nhật 9/15/2022 1:17:00 PM)
 
Ngày 12/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, nhằm phổ biến những quy định và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sầu riêng đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc.
 

Hiện nay, tổng diện tích sầu riêng ở nước ta khoảng 85.193 ha; trong đó, diện tích cho sản phẩm 44.374 ha, sản lượng đạt 674 nghìn tấn. Đã có 51 vùng trồng, khoảng 2.995 ha và 25 cơ sở đóng gói của 13 tỉnh/thành được cấp mã số.

Theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sầu riêng xuất khẩu sang thị trường nước này phải đảm bảo các yêu cầu sau: (i) Lô hàng phải được thu hoạch và đóng gói từ vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số; mã số này phải được cả Cục Bảo vệ thực vật và Tổng Cục hải quan Trung Quốc phê duyệt. (ii) Lô hàng phải được kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu và không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật mà Trung Quốc quan tâm, không có dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép. (iii) Vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt và IPM, phải thực hiện giám sát theo ISPM số 6, ghi chép hồ sơ; nhân sự phụ trách phòng trừ sinh vật gây hại tại vùng trồng phải được tập huấn. (iv) Cơ sở đóng gói phải đảm bảo nguyên tắc 1 chiều, có các phân khu, nền cứng, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; ghi chép hồ sơ đầy đủ và có nhân sự phụ trách kỹ thuật được tập huấn. (v) Các cơ sở sản xuất, đóng gói và cơ quan kiểm dịch phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước yêu cầu chặt chẽ của phía Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất sầu riêng bền vững tại địa phương. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương thực hiện giám sát sinh vật gây hại và hướng dẫn phòng trừ sinh vật gây hại tại các vùng trồng sầu riêng. Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát dư lượng trên sầu riêng. Giám sát chặt chẽ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số theo đúng quy định. Cập nhật thông tin đầy đủ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tiếp tục hướng dẫn thiết lập, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để phát triển thêm các vùng trồng, cơ sở đóng gói đạt yêu cầu xuất khẩu. Bố trí đầy đủ nguồn lực phục vụ thiết lập và quản lý các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương.

Đối với các vùng trồng và cơ sở đóng gói: Nghiên cứu kỹ quy định và các hướng dẫn kỹ thuật để đảm bảo luôn duy trì việc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Việt Nam và Trung Quốc. Vùng trồng thực hiện nghiêm túc việc giám sát sinh vật gây hại theo ISPM 6, ghi chép hồ sơ, quản lý dư lượng thuốc BVTV, áp dụng IPM và thực hành nông nghiệp tốt. Cơ sở đóng gói thực hiện kiểm soát sinh vật gây hại; đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tuân thủ các quy trình sản xuất, ghi chép hồ sơ đầy đủ, đặc biệt là hồ sơ sản phẩm và quản lý sinh vật gây hại; chỉ nhập nguyên liệu từ vùng trồng đã được cấp mã số.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thương mại: Chỉ nhập hàng và đóng gói tại vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. Trường hợp không sở hữu vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mã số thì phải có giấy ủy quyền hoặc xác nhận của đại diện/chủ mã số bằng văn bản. Chủ động liên kết, tạo vùng nguyên liệu của doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng hàng hóa. Không gian lận mã số, sử dụng mã số khi chưa được phép, trộn hàng từ vùng chưa được cấp mã số dẫn đến mất uy tín của sầu riêng Việt Nam, thậm chí mất thị trường. Chủ động đăng ký kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu, để đẩy nhanh thời gian kiểm tra, thông quan.

Các Hiệp hội ngành hàng: Tăng cường tuyên truyền cho hội viên về quy định mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đặc biệt là quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của Trung Quốc. Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật và cơ quan đầu mối tại địa phương hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên, tích cực tham gia phát triển mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại địa phương phục vụ xuất khẩu.

Mỹ Duyên
Số lần xem:13

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025
  Một số điểm mới của Luật Đầu tư công sửa đổi
  Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
  Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
  Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031349