Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
(ngày cập nhật 8/10/2022 2:56:00 PM)
 
Làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; ngày 14/7/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị cùng các thành viên Tổ biên tập xây dựng Đề án đã làm việc với Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai.
 

Hội nghị nhằm đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện các kết quả đạt được của các tỉnh từ năm 2005 đến nay, nhất là những kết quả có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của các tỉnh.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2005-2020, quy mô kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (GRDP) năm 2020 đạt hơn 309 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2005, đóng góp khoảng 10,9% trong GRDP của vùng KTTĐP phía Nam và khoảng 4% trong GDP cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tăng 1,1%/năm. Cơ cấu nền kinh tế năm 2020: khu vực dịch vụ chiếm 16,32% (năm 2005 là 7,48%); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 68,74%, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,84%, và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 8,10%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 263,3 triệu đồng (tương đương 11.427,8 USD), gấp 1,62 lần so với năm 2005, gấp 2 lần so với bình quân chung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năng suất lao động năm 2020 đạt hơn 530 triệu đồng/lao động, tăng trưởng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2005-2020 đạt 8,62%/năm.

Tuy nhiên, Tỉnh có những khó khăn tác động đến sự phát triển như: kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu kết nối vùng chưa được đầu tư dẫn đến chưa phát huy hiệu quả của hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và phát triển kinh tế của tỉnh; công nghiệp chủ yếu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ nội địa hoá ko cao; vẫn còn tình trạng xung đột phát triển giữa các ngành kinh tế trên cùng một địa bàn lãnh thổ nhưng chưa được giải quyết triệt để; cơ sở hạ tầng nghiên cứu khoa học vẫn còn yếu và thiếu; quy hoạch phát triển các đô thị còn chia cắt theo địa giới hành chính, nên thiếu tính kết nối giữa các đô thị, các khu vực phát triển; việc liên kết với các địa phương trong vùng chủ yếu chỉ thực hiện khi cần giải quyết vướng mắc, chưa có sự chủ động và thường xuyên; chưa phát huy được kinh tế biển; an ninh quốc phòng trên biển còn nhiều yếu tố bất ổn.

Đối với tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Tỉnh đạt 7,08%/năm; Cơ cấu nền kinh tế năm 2020: khu vực dịch vụ chiếm 22,38%, đạt mục tiêu đề ra; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 58,89%, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,92% đạt mục tiêu đề ra; thuế sản phẩm 7,81%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 115,25 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng trên 5.010 USD, tăng gấp 2,1 lần so với GRDP bình quân đầu người năm 2011.

Tuy nhiên, Tỉnh có những khó khăn tác động đến sự phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng chưa tương xứng, kết nối chưa đồng bộ; chất lượng phát triển đô thị còn thấp; phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. Cơ chế, chính sách cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn chưa được hoàn thiện. Thiếu sự liên kết vùng, công tác phối hợp giữa các địa phương trong Vùng còn rất hạn chế; chưa hình thành được sự kết nối về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, kết cấu hạ tầng, cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực dẫn đến làm chậm tiến trình hình thành một không gian kinh tế thống nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Hội nghị là cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới; đặc biệt là việc xác định tiềm năng, động lực phát triển chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực, vấn đề cụ thể. Qua đó, phân tích tính đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hiện hành huy động nguồn lực bên ngoài và khai thông các nguồn lực tại chỗ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiếp tục khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của tỉnh là cực tăng trưởng của vùng và cả nước./.

Hoàng Hiệp
Số lần xem:73

<< Quay lại
Các tin khác
  Hội nghị “Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030”
  Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững
  Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030
  Đánh giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu để ổn định giá lương thực, thực phẩm
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031330