Giải pháp về giống trong tái canh cà phê
(ngày cập nhật 7/1/2022 10:03:00 AM)
 
Thông qua Chương trình tái canh, nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên đã được trẻ hóa bằng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả vượt trội so với vườn đại trà; đưa năng suất từ 24,6 tạ/ha năm 2014 lên 28 tạ/ha năm 2020; hiệu quả kinh tế cao hơn từ 25-40 triệu đồng/ha/năm.
 

Hiện nay, bộ giống cây cà phê đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận khá đa dạng, có khả năng chống chịu sâu, bệnh tốt, cây phát triển đồng đều, năng suất, sản lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của các vùng trong Đề án tái canh. Với những thành tựu và tiềm năng nổi trội về công tác chọn giống cà phê, Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã chọn tạo và chuyển giao vào sản xuất nhiều giống cà phê có năng suất, chất lượng cao, phục vụ tái canh khu vực Tây Nguyên, như giống TR4, TR13, TR9, TR11, TR12, TR14, TR15, cà phê Xanh lùn, cà phê Dây, cà phê vối lai TRS1

Việc tổ chức gieo ươm giống cà phê đã được tập huấn, kiểm tra, giám sát nên phần lớn cây giống bảo đảm đủ tiêu chuẩn trước khi xuất vườn. Để cung cấp giống cà phê cho địa phương phục vụ tái canh; Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã xây dựng 15,0 ha vườn sản xuất hạt giống lai TRS1, sản lượng khoảng 30.000 kg hạt/năm; 5,0 ha vườn ươm giống, sản lượng trên 1.700 cây giống cà phê ghép, gần 9,0 triệu cây giống cà phê vối thực sinh mỗi năm. Viện cũng đã phát triển hệ thống vườn nhân chồi với qui mô 6,0 ha tại Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng; hàng năm có thể sản xuất trên 5,0 triệu cây giống ghép và chồi ghép phục vụ tái canh cà phê.

Tuy nhiên, hiện nay năng lực gieo ươm của các đơn vị có hạn nên chưa đáp ứng được nhu cầu về cây giống cà phê phục vụ tái canh của nông dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý giống cây trồng nói chung và quản lý giống cà phê phục vụ tái canh nói riêng chưa được chặt chẽ, hoàn thiện.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng cây giống cà phê cho tái canh giai đoạn tới; cần tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo các giống cà phê mới thích hợp cho từng vùng sinh thái theo hướng năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu, bệnh, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, có khả năng cơ giới hóa khâu thu hoạch, rải vụ thu hoạch. Xây dựng hệ thống vườn giống đủ tiêu chuẩn tại các địa phương, đáp ứng đủ nhu cầu giống trồng tái canh và ghép cải tạo vườn cà phê. Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về giống cà phê theo quy định của pháp luật để người trồng cà phê được sử dụng giống đúng tiêu chuẩn, giá cả phù hợp...

Nguồn Cục Trồng trọt, 6/2022.

Mỹ Duyên
Số lần xem:90

<< Quay lại
Các tin khác
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  Hội thảo văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2022
  Giải pháp về giống trong tái canh cà phê
  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014- 2020, triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021- 2025
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12926233