Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014- 2020, triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021- 2025
(ngày cập nhật 7/1/2022 10:02:00 AM)
 
Ngày 24/6/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014- 2020, triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021- 2025. Ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì Hội nghị.
 

Hội nghị đánh giá, Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra; góp phần tăng năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Giai đoạn 2014-2020, tổng diện tích tái canh và ghép cải tạo cà phê vùng Tây Nguyên đạt 129.008,4 ha; trong đó: Lâm Đồng có diện tích tái canh lớn nhất (27.079 ha), Gia Lai 20.768 ha, Đắk Nông 19.221 ha, Kon Tum 16.780 ha và Đắk Lắk 13.219 ha. Năng suất của các vườn tái canh đạt trung bình 2,6-2,8 tấn/ha. Hầu hết diện tích cà phê tái canh được trồng bằng giống mới, cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế tăng lên rất rõ rệt.

Triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chỉ đạo các địa phương cần có kế hoạch cụ thể về quy mô, địa điểm và lộ trình tái canh; cần xác định rõ biện pháp tái canh cho từng địa bàn cụ thể (trồng mới/ghép cải tạo, lựa chọn giống phù hợp, quy trình kỹ thuật áp dụng…); tiếp tục duy trì và phát huy các cơ sở sản xuất giống sẵn có, quản lý chặt chẽ chất lượng giống, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cơ sở hạ tầng mà dự án VnSAT đã đầu tư xây dựng; tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các quy trình sản xuất cà phê bền vững (tưới nước tiết kiệm, cơ giới hóa, phòng trừ sâu bệnh…) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập cho người trồng cà phê; qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị gia tăng, góp phần phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam.

Mỹ Duyên
Số lần xem:168

<< Quay lại
Các tin khác
  Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
  Phát triển nông nghiệp, du lịch không chỉ là phát triển kinh tế đơn thuần mà còn là trách nhiệm và lòng tự hào của quê hương Hà Giang, vùng đất “nở hoa trên đá”
  Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
  Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
  GIỚI THIỆU “TÀI LIỆU ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ HỎI ĐÁP CHIẾN LƯỢC PTNNNT BỀN VỮNG 2021-2030, TẦM NHÌN 2050”
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13453319