Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2022
(ngày cập nhật 6/3/2022 2:13:00 PM)
 
5 tháng đầu năm, kim ngạch XK NLTS đạt khoảng 23,2 tỷ USD, tăng 18,6% so với 4 tháng/2021, bằng mục tiêu của 6 tháng. Trong đó, XK nhóm nông sản chính đạt trên 9,4 tỷ USD, tăng 10,4%; lâm sản chính đạt 7,7 tỷ USD, tăng 7,6%; thủy sản ước đạt 4,8 tỷ USD, tăng 46,3%; chăn nuôi ước đạt 138,9 triệu USD, giảm 16,2%; XK đầu vào sản xuất khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 59,3%
 

Minh Tuyết
Số lần xem:95

<< Quay lại
Các tin khác
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Quý 1 năm 2022
  Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12800086