Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
(ngày cập nhật 5/5/2022 3:40:00 PM)
 
4 tháng đầu năm kim ngạch XK NLTS tiếp tục tăng mạnh, ước trên 17,9 tỷ USD, tăng 15,6% so với 4 tháng/2021. Trong đó, XK nhóm nông sản chính đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 10,5%; lâm sản chính đạt 5,9 tỷ USD, tăng 4,9%; thủy sản ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 43,7%; chăn nuôi ước đạt 105,4 triệu USD, giảm 19,0%; XK đầu vào sản xuất khoảng 883 triệu USD, tăng 70,7%
 

Minh Tuyết
Số lần xem:60

<< Quay lại
Các tin khác
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Quý 1 năm 2022
  Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
  Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 của ngành lâm nghiệp và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12684832