Từ nay đến năm 2030, khách hàng vay vốn để thực hiện dự án vùng trồng dược liệu quý, dự án Trung tâm nhân giống được vay vốn lên tới 96 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi
(ngày cập nhật 4/29/2022 11:18:00 AM)
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.
 

Theo đó, khách hàng được vay vốn theo quy định tại Nghị định này bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Các lĩnh vực được ưu đãi tín dụng là vay hỗ trợ đất ở, vay hỗ trợ nhà ở; vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, vay hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đối với hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý: Đối tượng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số, tham gia vào dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý, dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng mức cho vay không vượt quá 45% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 96 tỷ đồng đối với dự án vùng trồng dược liệu quý, không vượt quá 92 tỷ đồng đối với dự án trung tâm nhân giống. Mức cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dự án trung tâm nhân giống và dự án vùng trồng dược liệu quý do Ngân hàng Chính sách xã hội xác định cho vay căn cứ phương án sử dụng vốn và quyết định phê duyệt thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không vượt quá 45% mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh khi tham gia vào dự án.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận tối đa là 10 năm; lãi suất cho vay 3,96%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định này; đề xuất biện pháp xử lý và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Download file đính kèm:
Mỹ Duyên
Số lần xem:64

<< Quay lại
Các tin khác
  Tọa đàm về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Ngành nông nghiệp hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  Từ nay đến năm 2030, khách hàng vay vốn để thực hiện dự án vùng trồng dược liệu quý, dự án Trung tâm nhân giống được vay vốn lên tới 96 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi
  Nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12684729