Nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 4/29/2022 11:17:00 AM)
 
Ngày 19/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 

Quy hoạch Vùng được lập trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính đất liền và không gian biển của thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và 9 tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

Việc lập Quy hoạch Vùng phải đảm bảo các nguyên tắc về quy trình, nội dung theo các quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong triển khai và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực giai đoạn 2021-2030; bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Các nội dung chính của Quy hoạch Vùng tuân thủ theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ; gồm 14 Hợp phần Quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Hồng để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc lập quy hoạch. Các bộ được giao nhiệm vụ lập hợp phần quy hoạch có trách nhiệm đề xuất Viện nghiên cứu thuộc bộ tham gia hợp phần quy hoạch; tổ chức thẩm định hợp phần quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để tích hợp vào quy hoạch Vùng.

Hoàng Linh
Số lần xem:80

<< Quay lại
Các tin khác
  Chỉ thị thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển nông thôn
  Hà Nam: Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
  5 triệu euro hỗ trợ Việt Nam quản lý cảnh quan bền vững toàn diện
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12800219