Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
(ngày cập nhật 1/26/2022 3:11:00 PM)
 
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định; Năm 2021, Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2021 đạt được khá toàn diện.
 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản so với năm 2020 ước đạt 3,1% (kế hoạch 2,5-3%). Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 894,27 ngàn tấn (kế hoạch 875,5 ngàn tấn). Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt trên 190 ngàn tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 150 ngàn tấn (kế hoạch 150 ngàn tấn). Sản lượng thuỷ sản ước đạt 178,5 ngàn tấn (kế hoạch 174 ngàn tấn).

Chương trình xây dựng NTM: Năm 2021 có 93 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao (lũy kế đến hết năm 2021 có 106/204 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 52% tổng số xã, thị trấn). Năm 2021, toàn tỉnh có 109 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (trong đó có 04 sản phẩm nâng sao từ 3 lên 4 sao); lũy kế đến hết năm 2021 có trên 251 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 2,5 - 3,0%

2. Tổng diện tích các loại cây trồng cả năm: 182.000 ha

3. Năng suất lúa BQ cả năm: 59 tạ/ha/vụ trở lên

4. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: trên 155.000 tấn

5. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản: trên 16.000 ha

6. Tổng sản lượng thuỷ sản: trên 182.000 tấn

7. Chương trình xây dựng NTM: Có ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

8. Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP): Có ít nhất 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Nhiệm vụ và giải pháp

Để đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh xác định tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như sau: (i) Tăng cường quản lý, triển khai thực hiện tốt các quy hoạch trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; (ii) Triển khai toàn diện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; (iii) Thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ; thực hiện các giải pháp khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát triển kinh tế hợp tác và HTX nông nghiệp; (iv) Triển khai toàn diện các biện pháp quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; (v) Triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; (vi) Tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai; (vii) Đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa./.

Thúy Hằng
Số lần xem:150

<< Quay lại
Các tin khác
  Tọa đàm về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Ngành nông nghiệp hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  Từ nay đến năm 2030, khách hàng vay vốn để thực hiện dự án vùng trồng dược liệu quý, dự án Trung tâm nhân giống được vay vốn lên tới 96 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi
  Nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12684834