Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
(ngày cập nhật 1/12/2022 5:21:00 PM)
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

Yêu cầu chung đối với truy xuất nguồn gốc, gồm có: (i) Cơ sở phải thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo nguyên tắc truy xuất một bước trước - một bước sau để bảo đảm khả năng nhận diện, truy tìm một đơn vị sản phẩm tại các công đoạn xác định của quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. (ii) Khi có yêu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm, cơ sở phải cung cấp thông tin đã được lưu giữ về cơ sở cung cấp lô hàng nhận và cơ sở tiếp nhận lô hàng giao trong quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở. (iii) Thực phẩm sau mỗi công đoạn phải được mã hóa, nhận diện bằng một phương thức thích hợp để phục vụ truy xuất nguồn gốc. (iv) Cơ sở thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực phải thiết lập, duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc và lưu trữ thông tin truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Đối với thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn, cần đảm bảo yêu cầu: (i) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập thủ tục thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn, bao gồm: Xây dựng các kế hoạch (phương án) thu hồi thực phẩm tương ứng với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm của cơ sở; Tổ chức áp dụng thử nghiệm các kế hoạch, đánh giá hiệu quả việc tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hiệu lực các kế hoạch thu hồi thực phẩm; Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất thực hiện thẩm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của Kế hoạch thu hồi thực phẩm đã được phê duyệt. (ii) Trình tự, thủ tục thu hồi và xử lý thực phẩm, gồm có: Tiếp nhận yêu cầu thu hồi và xử lý; Đánh giá sự cần thiết phải thực hiện việc thu hồi và xử lý; Lập kế hoạch thu hồi và trình lãnh đạo cơ sở phê duyệt; Tổ chức thực hiện việc thu hồi theo kế hoạch đã được phê duyệt; Áp dụng biện pháp xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn theo các hình thức quy định; Lập báo cáo về kết quả thu hồi, biện pháp xử lý đối với lô hàng giao bị thu hồi và lưu trữ hồ sơ...

Thông tư cũng quy định chi tiết việc thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc; lưu trữ thông tin truy xuất nguồn gốc; trình tự truy xuất nguồn gốc; các hình thức thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn; trình tự thu hồi tự nguyện; trình tự thu hồi bắt buộc; trình tự thu hồi trong trường hợp sự cố về an toàn thực phẩm nghiêm trọng, khẩn cấp; hình thức xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi; báo cáo kết quả xử lý thực phẩm sau thu hồi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2022. Các trường hợp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản bị phát hiện, xử lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản. Các trường hợp thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn bị phát hiện, xử lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng theo quy định tại Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Download file đính kèm:
Mỹ Duyên
Số lần xem:42

<< Quay lại
Các tin khác
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
  Nghị quyết phiên hợp Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL về quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Đến năm 2030, lĩnh vực nông nghiệp giảm tối thiểu 129,8 triệu tấn CO2td phát thải khí nhà kính, trong tổng số 563,8 triệu tấn CO2td của cả nước
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12425147