Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
(ngày cập nhật 1/12/2022 5:19:00 PM)
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 quy định chi tiết Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
 

Theo đó, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm 07 nhóm: (i) Nhóm thuốc sử dụng trong nông nghiệp, bao gồm: Thuốc trừ sâu (660 hoạt chất với 1563 tên thương phẩm); thuốc trừ bệnh (617 hoạt chất với 1377 tên thương phẩm); thuốc trừ cỏ (245 hoạt chất với 698 tên thương phẩm); thuốc trừ chuột (9 hoạt chất với 36 tên thương phẩm); thuốc điều hoà sinh trưởng (53 hoạt chất với 158 tên thương phẩm); chất dẫn dụ côn trùng (8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm); thuốc trừ ốc (31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm); chất hỗ trợ (5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm). (ii) Nhóm thuốc trừ mối, gồm 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm. (iii) Nhóm thuốc bảo quản lâm sản, gồm 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm. (iv) Nhóm thuốc khử trùng kho, gồm 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm. (v) Nhóm thuốc sử dụng cho sân golf, gồm: Thuốc trừ bệnh (2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm); thuốc trừ cỏ (1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm); thuốc điều hoà sinh trưởng (1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm). (vi) Nhóm thuốc xử lý hạt giống, gồm thuốc trừ sâu (9 hoạt chất với 15 tên thương phẩm); thuốc trừ bệnh (13 hoạt chất với 14 tên thương phẩm). (vii) Nhóm thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch, gồm 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, gồm 04 nhóm: (i) Nhóm thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản, gồm 23 hoạt chất. (ii) Nhóm thuốc trừ bệnh, gồm 6 hoạt chất. (iii) Nhóm thuốc trừ chuột, gồm 1 hoạt chất. (iv) Nhóm thuốc trừ cỏ, gồm 1 hoạt chất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2022 và thay thế Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Download file đính kèm:
Mỹ Duyên
Số lần xem:35

<< Quay lại
Các tin khác
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
  Nghị quyết phiên hợp Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL về quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Đến năm 2030, lĩnh vực nông nghiệp giảm tối thiểu 129,8 triệu tấn CO2td phát thải khí nhà kính, trong tổng số 563,8 triệu tấn CO2td của cả nước
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12425240