Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
(ngày cập nhật 1/12/2022 5:17:00 PM)
 
Ngày 29/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT về Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; theo đó, một số nội dung chính của Thông tư như sau:
 

Về đối tượng áp dụng của Thông tư: Là các doanh nghiệp có hoạt động chế biến đồng thời với hoạt động xuất khẩu gỗ (sau đây viết tắt là doanh nghiệp); tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chế biến và xuất khẩu đồ gỗ.

Thông tư phân loại doanh nghiệp theo nguyên tắc phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tài liệu chứng minh tuân thủ tiêu chí phân loại doanh nghiệp. Cơ quan tiếp nhận kiểm tra, xác minh khi có nghi ngờ những thông tin do doanh nghiệp tự kê khai; xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký phân loại theo hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT giao: (i) Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư trên phạm vi cả nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu vi phạm. Chỉ đạo Cục Kiểm lâm xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu trên phạm vi cả nước; kiểm tra, giám sát quá trình phân loại doanh nghiệp; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. (ii) Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tổ chức triển khai thực hiện Thông tư trên địa bàn; xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); lưu trữ hồ sơ, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu cá nhân trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2022; nội dung chi tiết của Thông tư tại tài liệu đính kèm./.

Download file đính kèm:
Trung Kiên
Số lần xem:28

<< Quay lại
Các tin khác
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
  Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
  Nghị quyết phiên hợp Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL về quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Đến năm 2030, lĩnh vực nông nghiệp giảm tối thiểu 129,8 triệu tấn CO2td phát thải khí nhà kính, trong tổng số 563,8 triệu tấn CO2td của cả nước
  Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12425140