Tăng tỷ lệ sử dụng hạt giống có phẩm cấp đạt tiêu chuẩn trong sản xuất lúa ở các tỉnh phía Bắc lên 85% vào năm 2020
(ngày cập nhật 12/23/2021 2:54:00 PM)
 
Dự án “Phát triển giống lúa ngắn ngày cho các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2011-2020” do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm làm chủ đầu tư. Sau 8 năm triển khai thực hiện, dự án đã sản xuất được 19 tấn hạt giống gốc, trên 850 tấn hạt giống siêu nguyên chủng và 15 ngàn tấn hạt giống nguyên chủng.
 

Đối tượng của dự án là các giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao, thích hợp với các tỉnh phía Bắc, như giống P6ĐB, PC6, PC26, GL105, HDT8, HT1, BT7, Q5, N97, N98, SH8, Khang dân 18, Nam Định 5, Ải32, Việt Hương Chiếm, BG1, BG6, ĐV108, TBR1, TBR45, HDT10, BT7KBL-02, HD11, GL26, GL516, GL35, GL37…

Để có nguồn giống tốt phục vụ cho quá trình nhân giống, dự án đã thực hiện duy trì 50 ha giống gốc, thu được xấp xỉ 19 tấn hạt giống. Lượng hạt giống gốc này được sử dụng để nhân 312 ha giống lúa siêu nguyên chủng, thu được trên 850 tấn giống. Từ nguồn vốn huy động của các đơn vị tham gia dự án, đã tổ chức sản xuất được trên 15 ngàn tấn hạt giống nguyên chủng, tương đương xấp xỉ 11 ngàn ha.

Các địa phương như Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam... đã tiếp nhận lượng giống nguyên chủng trên để sản xuất trên 200 ngàn ha giống xác nhận, cung cấp cho sản xuất lúa thương phẩm từ 1,5-1,7 triệu ha/năm.

Tất cả các giống lúa được nhân từ nguồn của dự án đều có phẩm cấp tốt, năng suất lúa bình quân tăng lên 5% so với giống thông thường, mang lại lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng cho nông dân vùng trồng lúa. Dự án cũng góp phần tăng tỷ lệ sử dụng hạt giống có phẩm cấp đạt tiêu chuẩn trong sản xuất lúa ở các tỉnh phía Bắc lên 85% vào năm 2020.

Các kết quả đạt được của dự án trong giai đoạn vừa qua đã góp phần không nhỏ trong việc mở rộng diện tích sản xuất lúa ngắn ngày tại các tỉnh phía Bắc, giúp các địa phương chủ động được nguồn cung cho sản xuất; thúc đẩy việc nhân và chuyển giao nhanh vào sản xuất các giống lúa mới, ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao, từ đó tăng hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân.

Mỹ Duyên
Số lần xem:69

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
  Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 của ngành lâm nghiệp và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022
  Mô hình phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình
  Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu
  Nghị định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12425246