Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
(ngày cập nhật 10/21/2021 4:40:00 PM)
 
Theo báo cáo các chủ đầu tư (CĐT) và chủ dự án (CPO) trên phần mềm MIC của Bộ, số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước, báo cáo của Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 6745/BNN-XD ngày 19/10/2021 công bố danh sách các chủ đầu tư thực hiện tốt và yếu kém 9 tháng đầu năm như sau:
 

1. Danh sách các chủ đầu tư thực hiện tốt: Gồm 8 đơn vị có tỷ trọng giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân cao và vượt kế hoạch giải ngân đã cam kết với Bộ: gồm Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2; Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn; UBND huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình; Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT Bình Thuận; Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang; Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi (CPO Thủy lợi)

Bộ tuyên dương cá nhân giám đốc, tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị trong 9 tháng đầu năm đã khắc phục mọi khó khăn, xử lý tốt các vướng mắc, quyết liệt triển khai hợp phần dự án, dự án được giao, kết quả vượt kế hoạch, dẫn đầu trong số các đơn vị xuất sắc của Bộ.

2. Danh sách các chủ đầu tư giải ngân thấp, tiến độ chậm hoặc phải trả lại vốn lớn gồm: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5; Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9; Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Dự án SAHEP); Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp.

Bộ nhắc nhở các đơn vị kết quả giải ngân thấp, yêu cầu các đơn vị nỗ lực, cố gắng trong các tháng cuối năm nhằm đảm bảo giải ngân vốn kế hoạch 2021 được giao theo đúng cam kết với Bộ từ đầu năm.

3. Danh sách các chủ đầu tư yếu kém

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Bình Phước; Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban Quản lý dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp.

Bộ phê bình cá nhân người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị do triển khai dự án, hợp phần dự án trong 9 tháng đầu năm chậm, kết quả giải ngân rất thấp mặc dù đã được các Cục, Vụ và Bộ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Bộ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Bạc Liêu, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu rà soát năng lực và việc thực thi nhiệm vụ của các đơn vị, có hình thức xử lý đối với thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị nếu tiếp tục chậm trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Bộ đôn đốc các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ Kế hoạch tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện cả năm 2021 và phân loại từng chủ đầu tư dự án làm tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua khen thưởng năm 2021. Những đơn vị không hoàn thành kế hoạch 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2021 Bộ sẽ xem xét không giao chủ đầu tư trong trung hạn 2021-2025.

Đỗ Việt
Số lần xem:110

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
  Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
  Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12286636