Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
(ngày cập nhật 10/19/2021 11:31:00 AM)
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 17/9/2021 quy định quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 

Quyết định nêu rõ, nguyên tắc thẩm định bảo đảm đúng quy trình, nội dung và thời hạn thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch; bảo đảm chất lượng và tính khả thi của quy hoạch tỉnh; bảo đảm tính độc lập, công khai và minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

Quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh bao gồm: Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định; xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định; xin ý kiến trong quá trình thẩm định; triển khai công tác thẩm định; tổ chức phiên họp của hội đồng thẩm định; báo cáo thẩm định; rà soát và lưu trữ hồ sơ quy hoạch tỉnh sau khi kết thúc thẩm định.

Về nội dung triển khai công tác thẩm định, Quyết định nêu rõ, việc thẩm định quy hoạch tỉnh bắt đầu được thực hiện khi cơ quan thường trực hội đồng thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định và kết thúc ngay sau khi Chủ tịch hội đồng thẩm định hoặc phó Chủ tịch hội đồng thẩm định được Chủ tịch hội đồng ủy quyền kết luận tại phiên họp của hội đồng.

Theo Quyết định, nội dung thẩm định bao gồm: Thẩm định về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; thẩm định việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch và việc tích hợp các nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 32 Luật Quy hoạch; thẩm định nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; ý kiến thẩm định chung đối với quy hoạch tỉnh.

Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu giúp hội đồng thẩm định, chủ tịch hội đồng thẩm định thực hiện đúng quy trình và nội dung trong quá trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Số lần xem:118

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
  Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
  Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12286775