Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
(ngày cập nhật 10/19/2021 11:27:00 AM)
 
Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 1664/QĐ-TTg, với các mục tiêu cụ thể sau:
 

a) Đến năm 2025

Diện tích nuôi biển đạt 280.000 ha, thể tích lồng nuôi 10,0 triệu m3; sản lượng nuôi biển đạt 850.000 tấn, trong đó: Nuôi biển gần bờ: 270.000 ha, thể tích lồng nuôi đạt 8,0 triệu m3; sản lượng nuôi đạt 750.000 tấn; Nuôi biển xa bờ 10.000 ha; thể tích lồng nuôi đạt 2 triệu m3; sản lượng đạt 100.000 tấn.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 0,8 - 1,0 tỷ đô la Mỹ.

b) Đến năm 2030

Diện tích nuôi biển đạt 300.000 ha, thể tích lồng nuôi 12,0 triệu m3; sản lượng nuôi biển đạt 1.450.000 tấn trong đó: Nuôi biển gần bờ: 270.000 ha, thể tích lồng nuôi đạt 8,5 triệu m3; sản lượng nuôi đạt 1.110.000 tấn; Nuôi biển xa bờ 30.000 ha; thể tích lồng nuôi đạt 3,5 triệu m3; Sản lượng đạt 340.000 tấn.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 - 2,0 tỷ đô la Mỹ.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Đề án cũng nêu ra 6 nhiệm vụ chính, 9 giải pháp để triển khai thực hiện, các nhiệm vụ thực hiện Đề án và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, nghiên cứu chủ yếu.

Tổng mức vốn đầu tư ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Đề án là 2.610 tỷ đồng; thu hút các nguồn vốn hợp pháp khác là: 18.540 tỷ đồng.

Các nội dung chi tiết khác được nêu cụ thể chi tiết tại File đính kèm./.

Download file đính kèm:
Hoa Hồng
Số lần xem:119

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
  Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
  Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12286631