KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 11/2023

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quả
1 Kim ngạch xuất khẩu NLTS tỷ USD 47.8
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 74.25
3 Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên sản phẩm 10881
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 268
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 12185
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 20309
SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13742578