KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 3/2023

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quả
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 11.194
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 73.08
3 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 73.08
4 Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên sản phẩm 9167
5 Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên sản phẩm 9167
6 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 255
7 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 255
8 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11860
9 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 19768
SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13354270