KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 8/2023

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quả
1 Kim ngạch xuất khẩu NLTS tỷ USD 33.21
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 73.85
3 Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên sản phẩm 10322
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 264
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 12091
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 20152
SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13637674