Văn bản lĩnh vực quản lý đầu tư
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhFile đính kèmLượt tải về
324/QĐ-TTg03/12/2020Quyết định Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Thủ tướng Chính phủ {0} 118
2732/QĐ-BNN-KH20/07/2020Quyết định 2732/QĐ-BNN-KH ngày 20/07/2020 về quản lý công tác điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 179
14/2017/TT-BNNPTNT05/07/2017Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 74
10068/QCPH-BNNPTNT-TCTK28/11/2016Văn bản số 10068/QCPH-BNNPTNT-TCTK về quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kêBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 78
39/2015/TT-BNNPTNT20/10/2015Thông tư Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lýBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 141
40/2015/QĐ-TTg14/09/2015Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020Thủ tướng Chính phủ {0} 77
3679/QĐ-BNN-KH22/08/2014Quyết định ban hành Quy định về lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 507
1349/QĐ-BNN-KH18/06/2014Quyết định Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNTBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 877
1350/QĐ-BNN-KH18/06/2014Quyết định Ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và PTNTBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 607
05/2013/TT-BKHĐT 31/10/2013Thông tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếuBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 541
03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT05/03/2013Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậuBộ Tài nguyên và Môi trường {0} 56
1980/QĐ-BNN-KH21/08/2012Quyết định về việc ban hành quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lýBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 195
01/2012/TT-BKHĐT09/02/2012Thông tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.Bộ Kế hoạch và đầu tư {0} 312
84/2011/TT-BNNPTNT12/12/2011Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 262
13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT28/10/2011Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mớiBộ Xây dựng {0} 133
1719/QĐ-TTg 04/10/2011Quyết định phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SR-RCC)Thủ tướng Chính phủ {0} 108
1600/QĐ-BNN-KHCN18/07/2011Quyết định Ban hành Quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 86
86/2011/TT-BTC17/06/2011 Thông tư Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nướcBộ Tài chính {0} 177
1195 /QĐ-BNN-TC06/06/2011Quyết định Ban hành Quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lýBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 127
809/CT-BNN-KHCN28/03/2011Chỉ thị Về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 114
19/2011/TT-BTC14/02/2011Thông tư Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcBộ Tài chính {0} 136
10/2011/ TT-BTC26/01/2011Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nướcBộ Tài chính {0} 148
210/2010/TT-BTC20/12/2010Thông tư Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng nămBộ Tài chính {0} 112
60/2010/QĐ-TTg30/09/2010Quyết định Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ {0} 76
18 /2010/TT-BKH27/07/2010Thông tư Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”Bộ Kế hoạch và đầu tư {0} 87
TCVN 8302-200931/12/2009Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kếBộ Khoa học và Công nghệ {0} 122
19/2009/TT-BTNMT02/11/2009Thông tư Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường {0} 94
49/2009/TT-BNNPTNT04/08/2009Thông tư Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 17
355/QĐ-BNN-KH16/02/2009Quyết đinh Ban hành Quy định về công khai, minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 69
05/2008/TT-BTNMT08/12/2008Thông tư Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường {0} 98
03/2008/TT-BKH01/07/2008Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếuBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 120
24/2008/TT-BTC14/03/2008Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch Bộ Tài chính {0} 142
04/2008/NĐ-CP11/01/2008Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộiChính Phủ {0} 95
06/2007/TT-BKH27/08/2007Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triểnBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 85
281/2007/QĐ-BKH26/03/2007Quyết định Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu Bộ Kế hoạch và đầu tư {0} 149
140/2006/NĐ-CP22/11/2006Nghị định Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triểnChính Phủ {0} 79
99/2006/NĐ-CP15/09/2006Nghị định Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Chính Phủ {0} 117
15/2005/TT-BXD19/08/2005Thông tư Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng {0} 91


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152946