KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 3/2021

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất (GO) nông lâm thủy sản % 3.27
2 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Tỷ USD 10.61 42
3 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 62.82 70
4 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 4496 4000
5 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 180 200
6 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 14763 16500
7 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 17575 19500

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908795