DANH MỤC TIN ĐÃ ĐĂNGPhê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030 ( 8/30/2021 3:26:00 PM)

Ngày 16/8/2021 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ( 8/23/2021 12:02:00 PM)

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2021 về hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021 ( 12/31/2020 2:55:00 PM)

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của cả nước và ngành.

VnSAT góp phần cơ cấu lại nông nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh. ( 1/4/2021 12:00:00 PM)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, quảng bá thương hiệu, nhân rộng các thành công của dự án VnSAT, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành nông nghiệp ( 12/24/2020 4:00:00 PM)

Trong nhiều năm qua, nỗ lực cải cách thể chế ngành nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hóa nền hành chính.
12345678910...