DANH MỤC TIN ĐÃ ĐĂNGKế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 ( 10/5/2022 10:01:00 AM)

Ngày 29/9/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT.

Một số điểm mới của Luật Đầu tư công sửa đổi ( 10/4/2022 12:13:00 PM)

Theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công như sau:

Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 ( 10/4/2022 12:12:00 PM)

Ngày 20/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Hội nghị “Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030” ( 10/3/2022 10:34:00 AM)

Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Xu thế này là lựa chọn tất yếu khách quan, đặc biệt đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam. Để triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ tại Quyết định số 3444/QĐ-BNN-KH ngày 12/9/2022.

Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. ( 9/29/2022 1:40:00 PM)

Ngày 23/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị “Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2022 và thúc đẩy đầu tư phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị” với thành phần tham dự là Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, một số tổ chức quốc tế, Học viện, Trường, Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí.
12345678910...