DANH MỤC TIN ĐÃ ĐĂNGChuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( 6/16/2020 3:12:00 PM)

Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, định hướng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản hoặc cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn đang là một hướng đi đúng đắn, mở ra hướng làm giàu từ nông nghiệp cho người nông dân, đặc biệt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 ( 5/19/2020 10:42:00 AM)

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( 4/27/2020 10:11:00 AM)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn ( 4/27/2020 10:09:00 AM)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 16/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( 4/27/2020 10:07:00 AM)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
12345678910...