Danh sách các tỉnh đã báo cáo kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2019



Tên tỉnhThời gian cập nhật
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang4/20/2020 10:17:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu4/28/2020 9:07:00 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang 
Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn 
Sở Nông nghiệp và PTNT Bạc Liêu 
Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh7/29/2020 2:54:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre7/9/2020 11:38:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Dương4/1/2020 11:19:00 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định 
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Phước4/10/2020 9:28:00 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận7/9/2020 11:28:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau5/20/2020 2:38:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Cần Thơ10/6/2020 1:32:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng7/9/2020 9:16:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Đà Nẵng4/22/2020 12:07:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Đắc Nông4/24/2020 3:45:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk5/4/2020 8:50:00 AM
Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên3/25/2020 2:41:00 PM
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai 
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp4/28/2020 9:25:00 AM
1234



LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152922