Danh sách các sự kiện


  Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2021 -2025
  Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2021 -2025
  Hội nghị khởi động xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2021-2025
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020
  Hội thảo quốc tế về giám sát đánh giá đầu tư năm 2019
  Hội thảo hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi theo hình thức PPP
  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
  Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
  Gặp mặt cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch đã nghỉ hưu nhân dịp đón xuân Ất Mùi năm 2015
  Diễn đàn "Các bài học kinh nghiệm và Thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và Giám sát và Đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam"
  Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
  Hội thảo kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT (18/4/2014)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 5 (năm 2012)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 4 (năm 2011)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 3 (năm 2010)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 2, năm 2009
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 1, năm 2009
  Hội thảo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả (16/10/2013)

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152919