Họat động xúc tiến đầu tư


Địa điểm Ngành, lĩnh vực:

(Click vào tiêu đề để xem chi tiết)
STTTiêu đềNgày công bố
1 An Giang thu hút đầu tư tái cơ cấu nông nghiệp 26/12/2013
2 Ngành chăn nuôi hướng tới tái cơ cấu toàn diện 26/12/2013
3 Đắc Lắc: Đầu tư chiều sâu trong tái cơ cấu nông nghiệp 26/12/2013
4 Đầu tư phát triển bền vững ngành chè 26/12/2013
5 Nghệ An: Tái cơ cấu hình thức tổ chức sản xuất trong sản xuất nông nghiệp 26/12/2013
6 Thực hiện quy hoạch phát triển lâm sản ngoài gỗ tại miền núi phía Bắc 26/12/2013
7 Đồng bằng sông Cửu Long: Tâm điểm thu hút đầu tư 26/12/2013
8 Tái cơ cấu Nông nghiệp Lào Cai: Khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu 26/12/2013
9 Ngành trồng trọt đến năm 2030: Chuyển dịch theo hướng nào? 26/12/2013
10 Tái cơ cấu đầu tư tài chính trong ngành thủy sản 26/12/2013
11 Tái cơ cấu lâm nghiệp – Cơ hội cho đầu tư phát triển 26/12/2013
12 Tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 26/12/2013
13 Kế hoạch XTĐT năm 2013 08/01/2013
14 Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Hồng 07/12/2012
15 Kế hoạch XTĐT năm 2012 05/06/2012
16 Kế hoạch XTĐT năm 2011 25/03/2011
17 Điều tra đầu tư tư nhân trong lĩnh vực lâm nghiệp khu vực phía Bắc 24/03/2011
18 Diễn đàn XTĐT nông nghiệp, nông thôn các tỉnh Bắc Trung Bộ 24/03/2011
19 Họat động XTĐT năm 2010 24/03/2011
20 Đoàn XTĐT tại Nhật Bản tháng 12 năm 2009 24/03/2011
12


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152867