• Văn bản lĩnh vực quản lý đầu tư
 
  Tiêu đề
  Cơ quan ban hành
(Chọn các yêu cầu tìm kiếm để có kết quả mong muốn)
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhFile đính kèmLượt tải về
3679/QĐ-BNN-KH22/08/2014Quyết định ban hành Quy định về lập và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 493
1349/QĐ-BNN-KH18/06/2014Quyết định Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNTBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 868
1350/QĐ-BNN-KH18/06/2014Quyết định Ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và PTNTBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 593
05/2013/TT-BKHĐT 31/10/2013Thông tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếuBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 538
03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT05/03/2013Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậuBộ Tài nguyên và Môi trường {0} 50
01/2012/TT-BKHĐT09/02/2012Thông tư Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.Bộ Kế hoạch và đầu tư {0} 309
13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT28/10/2011Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mớiBộ Xây dựng {0} 129
809/CT-BNN-KHCN28/03/2011Chỉ thị Về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2011-2015Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 111
60/2010/QĐ-TTg30/09/2010Quyết định Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015Thủ tướng Chính phủ {0} 74
TCVN 8302-200931/12/2009Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kếBộ Khoa học và Công nghệ {0} 121
19/2009/TT-BTNMT02/11/2009Thông tư Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtBộ Tài nguyên và Môi trường {0} 92
355/QĐ-BNN-KH16/02/2009Quyết đinh Ban hành Quy định về công khai, minh bạch trong phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 67
05/2008/TT-BTNMT08/12/2008Thông tư Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường {0} 96
03/2008/TT-BKH01/07/2008Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếuBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 119
24/2008/TT-BTC14/03/2008Thông tư Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch Bộ Tài chính {0} 140
04/2008/NĐ-CP11/01/2008Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộiChính Phủ {0} 93
06/2007/TT-BKH27/08/2007Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triểnBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 84
281/2007/QĐ-BKH26/03/2007Quyết định Về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu Bộ Kế hoạch và đầu tư {0} 147
140/2006/NĐ-CP22/11/2006Nghị định Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triểnChính Phủ {0} 78
99/2006/NĐ-CP15/09/2006Nghị định Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Chính Phủ {0} 112
15/2005/TT-BXD19/08/2005Thông tư Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựngBộ Xây dựng {0} 87