• Văn bản lĩnh vực quản lý đầu tư
 
  Tiêu đề
  Cơ quan ban hành
(Chọn các yêu cầu tìm kiếm để có kết quả mong muốn)
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hànhFile đính kèmLượt tải về
14/2017/TT-BNNPTNT05/07/2017Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 63
42/2017/NĐ-CP05/04/2017Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngThủ tướng Chính phủ {0} 99
136/2015/NĐ-CP31/12/2015Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư côngChính Phủ {0} 67
136/2015/NĐ-CP31/12/2015Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư côngChính Phủ {0} 16
39/2015/TT-BNNPTNT20/10/2015Thông tư Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lýBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 132
84/2015/NĐ-CP30/09/2015Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tưThủ tướng Chính phủ {0} 89
40/2015/QĐ-TTg14/09/2015Quyết định Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020Thủ tướng Chính phủ {0} 71
77/2015/NĐ-CP10/09/2015Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng nămChính Phủ {0} 62
77/2015/NĐ-CP10/09/2015Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng nămThủ tướng Chính phủ {0} 58
23/2015/QĐ-TTg26/06/2015Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng-Chuyển giaoThủ tướng Chính phủ {0} 43
59/2015/NĐ-CP18/06/2015Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựngChính Phủ {0} 150
05/2015/TT-BKHĐT16/06/2015Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóaBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 148
44/2015/NĐ-CP06/05/2015Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựngChính Phủ {0} 101
32/2015/NĐ-CP25/03/2015Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựngChính Phủ {0} 174
01/2015/TT-BXD 20/03/2015Thông tư Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựngBộ Xây dựng {0} 89
30/2015/NĐ-CP17/03/2015Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tưChính Phủ {0} 90
63/2014/NĐ-CP26/06/2014Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầuChính Phủ {0} 161
49/2014/QH1318/06/2014Luật Đầu tư côngQuốc Hội {0} 178
50/2014/QH1318/06/2014Luật xây dựngQuốc Hội {0} 80
43/2013/QH1326/11/2013Luật đấu thầuQuốc Hội {0} 161
38/2013/NĐ-CP23/04/2013Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợChính Phủ {0} 55
15/2013/NĐ-CP06/02/2013Nghị định về quản lý chất lượng công trìnhChính Phủ {0} 216
1980/QĐ-BNN-KH21/08/2012Quyết định về việc ban hành quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lýBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 193
84/2011/TT-BNNPTNT12/12/2011Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 259
1719/QĐ-TTg 04/10/2011Quyết định phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SR-RCC)Thủ tướng Chính phủ {0} 105
1600/QĐ-BNN-KHCN18/07/2011Quyết định Ban hành Quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.Bộ Nông nghiệp và PTNT {0} 85
86/2011/TT-BTC17/06/2011 Thông tư Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nướcBộ Tài chính {0} 173
1195 /QĐ-BNN-TC06/06/2011Quyết định Ban hành Quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lýBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 121
19/2011/TT-BTC14/02/2011Thông tư Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcBộ Tài chính {0} 133
10/2011/ TT-BTC26/01/2011Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nướcBộ Tài chính {0} 145
210/2010/TT-BTC20/12/2010Thông tư Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng nămBộ Tài chính {0} 109
73/2010/QĐ-TTg16/11/2010Quyết định ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinhThủ tướng Chính phủ {0} 91
08/2010/TT-BXD29/07/2010Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựngBộ Xây dựng {0} 104
18 /2010/TT-BKH27/07/2010Thông tư Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”Bộ Kế hoạch và đầu tư {0} 85
15/2010/TT-BKH29/06/2010Thông tư Quy định chi tiết Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấnBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 93
49/2010/QH1219/06/2010Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc Hội quyết định chủ trương đầu tưQuốc Hội {0} 66
87/2010/TT-BTC15/06/2010Thông tư Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúcBộ Tài chính {0} 77
13/2010/TT-BKH02/06/2010Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tưBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 98
11/2010/TT-BKH27/05/2010Thông tư Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranhBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 92
04/2010/TT-BXD26/05/2010Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trìnhBộ Xây dựng {0} 126
48/2010/NĐ-CP07/05/2010Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựngChính Phủ {0} 85
67/2010/TT-BTC22/04/2010Thông tư Sửa đổi Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Và Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủBộ Tài chính {0} 69
09 /2010/TT-BKH21/04/2010Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắpBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 77
06/2010/TT-BKH09/03/2010Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấnBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 81
05/2010/TT-BKH10/02/2010Thông tư Quy định chi tiết Lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóaBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 77
01/2010/TT-BKH06/01/2010Thông tư Quy định chi tiết Lập hồ sơ mời thầu xâp lắpBộ Kế hoạch và đầu tư {0} 95
113/2009/NĐ-CP15/12/2009Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư Chính Phủ {0} 95
83/2009/NĐ-CP15/10/2009Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhChính Phủ {0} 92
49/2009/TT-BNNPTNT04/08/2009Thông tư Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và PTNT {0} 12
38/2009/QH1219/06/2009Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bảnQuốc Hội {0} 77
05/2009/TT-BXD 15/04/2009Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trìnhBộ Xây dựng {0} 73
12/2009/NĐ-CP10/02/2009Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhChính Phủ {0} 108
09/2008/TT-BXD17/04/2008Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựngBộ Xây dựng {0} 70
131/2006/NĐ-CP09/11/2006Nghị định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thứcChính Phủ {0} 70