KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 11/2022

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quả
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 49.04
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 71.4
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 8689
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 255
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11505
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 19175
SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13150624