• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( 22/04/2019 11:03:00 SA)

Ngày 13/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 417/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vai trò, thực trạng phát triển giống hoa trong sản xuất hiện nay ( 19/04/2019 2:05:00 CH)

Hiện nay, các cơ sở nghiên cứu, sản xuất giống hoa trong nước mới cung ứng được khoảng 20-30% nhu cầu của sản xuất, số còn lại phải nhập từ nước ngoài, đặc biệt là các chủng loại cao cấp.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ ( 19/04/2019 2:04:00 CH)

Ngày 28/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Bắc Ninh - tăng tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà ( 19/04/2019 2:02:00 CH)

Năm 2018, tại Bắc Ninh, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận hoặc tương đương đối với lúa đạt xấp xỉ 100%; với bò sữa đạt 100%, tỷ lệ bò lai Zebu đạt trên 92%; 100% diện tích đất lâm nghiệp là rừng phòng hộ cảnh quan môi trường; 200 triệu con giống thủy sản sạch bệnh đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

Giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam ( 16/04/2019 3:35:00 CH)

Sản xuất cây ăn quả của cả nước nói chung và các tỉnh phía Nam nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
12345678910...