• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Sản lượng lúa vụ Đông xuân 2019-2020 vùng Nam Bộ ước đạt 11,2 triệu tấn ( 31/03/2020 11:23:00 SA)

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông xuân 2019-2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, thu đông, vụ mùa năm 2020 các tỉnh vùng Nam Bộ.

Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030 ( 25/03/2020 3:31:00 CH)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ( 25/03/2020 3:29:00 CH)

Ngày 09/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Thí điểm áp dụng cơ chế đặc thù trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh ( 25/03/2020 3:27:00 CH)

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. HCM.

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông ( 25/03/2020 3:24:00 CH)

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
12345678910...