• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Hỗ trợ 800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho 11 tỉnh khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung ( 11/02/2019 10:31:00 SA)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.

Xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc ( 11/02/2019 10:29:00 SA)

Để hỗ trợ tỉnh Nghệ An kịp thời phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-BNN-TY ngày 22/01/2019 về việc xuất vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.

Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019 ( 11/02/2019 10:28:00 SA)

Theo báo cáo của Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ ngày 22/01/2019; tính đến ngày 31/12/2018 cả nước đã thu được 2.937 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 109% kế hoạch năm 2018 và bằng 171% năm 2017; trong đó:

Kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước ( 11/02/2019 10:27:00 SA)

Ngày 17/12/2018, Bộ Tài chính có văn bản số 15716/BTC-ĐT về việc đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

Xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận khắc phục thiệt hại do mưa lũ bão số 9 ( 11/02/2019 10:25:00 SA)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-BNN-TT ngày 18/01/2019 về việc xuất hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận khắc phục thiệt hại do mưa lũ bão số 9.
12345678910...