• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Nhân dòng bố mẹ và sản xuất hạt giống ngô lai F1 cung cấp cho sản xuất đại trà ( 26/02/2020 9:16:00 SA)

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hạt giống ngô, góp phần đạt 95% diện tích trồng ngô lai đến năm 2020 và tăng thu nhập cho người nông dân.

Phê duyệt Văn kiện dự án “Vắc-xin nhị giá cho cá tra” ( 26/02/2020 9:14:00 SA)

Ngày 04/2/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt văn kiện dự án “Vắc-xin nhị giá cho cá tra”. Dự án được tài trợ bởi Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế (IDRC) cho giai đoạn từ năm 2019-2022.

Thủ tướng Chính phủ “Cần đẩy mạnh cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp” ( 26/02/2020 9:13:00 SA)

Sáng ngày 21/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp”.

Đề án thí điểm, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình, giai đoạn 2020-2022. ( 26/02/2020 9:10:00 SA)

Ngày 18/02/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định 456/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Đề án thí điểm, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình, giai đoạn 2020-2022 với mục tiêu nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các loài thủy sản ở lưu vực sông Đà khu vực hồ Hòa Bình; góp phần phát triển kinh tế thủy sản, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đề án gồm 5 nội dung cơ bản như sau:

Phát triển giống lúa xuất khẩu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ( 26/02/2020 9:08:00 SA)

Dự án “Sản xuất giống lúa xuất khẩu giai đoạn 2011-2020” do Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long làm chủ đầu tư, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2672/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011, với mục tiêu phát triển nhanh các giống lúa có năng suất cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chống chịu sâu bệnh, phục vụ sản xuất lúa bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
12345678910...