• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê” ( 16/10/2019 2:09:00 CH)

Sáng 14/10, Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc: Hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cùng chủ trì nhằm tạo kênh kết nối giao thương, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê giữa hai nước.

Kiện toàn ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT ( 01/10/2019 1:39:00 CH)

Ngày 30/8/2019, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 3780/QĐ-BQP về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ của Ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó từ ngày 30/8/2019, đồng chí Trịnh Quang Khải- được miễn nhiệm Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Ngọc Oai và đồng chí Nguyễn Duy Vĩnh được miễn nhiệm phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác quản lý đầu tư tháng 8 năm 2019 ( 23/09/2019 2:21:00 CH)

Ngày 28/8/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì họp giao ban công tác quản lý đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; cùng dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, các lãnh đạo đại diện 4 Tổng cục (Thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Thủy sản, Lâm nghiệp), Cục Quản lý XDCT, Vụ Kế hoạch, 3 Ban CPO (Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp), các Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi của Bộ, một số chủ đầu tư hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng.

Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý trong 6 tháng đầu năm 2019 ( 23/09/2019 2:20:00 CH)

Ngày 16/9/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 6775/BNN-XD công bố kết quả đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia 6 tháng đầu năm 2019.

Triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ( 23/09/2019 2:17:00 CH)

Ngày 05/9/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường có văn bản số 6520/BNN-KH yêu cầu UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị thuộc Bộ triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
12345678910...