• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Cơ cấu lại ngành nông nghiệp quan điểm, mục tiêu đến chính sách ( 15/06/2019 9:59:00 SA)

Thoạt tiên khi nói đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp, một số nơi và một số văn bản, báo chí đã nói đến “tái cơ cấu” ngành nông nghiệp làm cho nhiều người vẫn còn suy nghĩ khác nhau, như: “đã cơ cấu” chưa mà lại “tái cơ cấu”. Cũng khi nói đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp, suy nghĩ theo thói quen là giảm tỷ trọng phần này và tăng tỷ trọng phần kia; cũng chưa biết phần này và phần kia là cái gì.

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. ( 14/06/2019 11:23:00 SA)

Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và PTNT với Ngành Thống kê ( 12/06/2019 2:42:00 CH)

Sáng ngày 5/6/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê đã phối hợp tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành nông nghiệp và PTNT với Ngành Thống kê.

Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống nông, lâm nghiệp, giống thủy sản và giống vật nuôi tại Quảng Ninh ( 10/06/2019 2:56:00 CH)

94 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp trong giai đoạn 2010-2020 đã được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm ngành nông lâm thủy sản.

Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản ( 10/06/2019 2:55:00 CH)

Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, giống lâm nghiệp và thủy sản tại Vĩnh Phúc đang chuyển dịch theo hướng tích cực; giống có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành giai đoạn 2010-2018 đạt bình quân 3,95%/năm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Tỉnh năm 2018 đạt trên 10 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,34 lần so với năm 2010.
12345678910...