• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. ( 20/08/2019 8:54:00 SA)

Ngày 14/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3147/QĐ-BNN-KH thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.

Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2019-2021 ( 12/08/2019 2:35:00 CH)

Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 952/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2019-2021.

Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 ( 12/08/2019 2:33:00 CH)

Ngày 10/8, tại TP.Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Từ năm 2019, thay đổi cách thức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức ( 12/08/2019 2:32:00 CH)

Nghị định 161/2018/NĐ-CP ban hành ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 15/01/2019. Trong đó đáng chú ý là nội dung sửa đổi quy định về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức.

Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc ( 06/08/2019 2:06:00 CH)

Sáng ngày 3/8/2019, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã triển khai tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc và định hướng giai đoạn sau năm 2020 với sự tham gia của gần 500 đại biểu. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.
12345678910...