• Tìm kiếm tin tức

Tìm theo tiêu đề


Xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng phòng, chống dịch bệnh động vật ( 16/10/2018 2:34:00 CH)

Để hỗ trợ tỉnh Cao Bằng kịp thời phòng, chống dịch bệnh động vật; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3924/QĐ-BNN-TY ngày 09/10/2018 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.

Kết quả sau 5 năm thực hiện dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ( 12/10/2018 10:29:00 SA)

Dự án Jica 2 được Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục dự án vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đợt 2, tài khóa 2011 tại văn bản số 6506/VPCP-QHQT ngày 19/9/2011. Theo đó, dự án được thực hiện tại 11 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong thời gian từ năm 2012-2021.

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý dử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ( 08/10/2018 11:16:00 SA)

Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ( 08/10/2018 11:14:00 SA)

Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Mục tiêu của Đề án nhằm quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp; tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững; nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp dự trữ quốc gia thuốc thú y hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phòng, chống dịch bệnh động vật ( 08/10/2018 11:12:00 SA)

Để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận kịp thời phòng, chống dịch bệnh động vật; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 27/9/2018 về việc xuất cấp vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho Tỉnh.
12345678910...