Vụ đông năm 2020, phấn đấu đạt 450 ngàn ha, giá trị đạt 36.000 tỷ đồng

Đó là mục tiêu Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa ra tại Hội nghị “Đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2019 và kế hoạch triển khai vụ đông năm 2020 các tỉnh phía Bắc” được tổ chức tại Hà Nội ngày 31/8/2020.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 8/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 60.23 59
2 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 1882 2400
3 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 150 121
4 Tổng số hợp tác xã nông nghiệp HTX 16272 17000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11629634