Hội nghị “Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030”

Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Xu thế này là lựa chọn tất yếu khách quan, đặc biệt đối với các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam. Để triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ tại Quyết định số 3444/QĐ-BNN-KH ngày 12/9/2022.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 9/2022

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 40.79 50
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 71.2 73
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 8478 6500
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 255 240
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 11400 13650
6 Số hợp tác xã nông nghiệp htx 19002 21000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031362