Đánh giá kết quả sản xuất năm 2020, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 tại các tỉnh phía Bắc

Ngày 12/11/2020, tại Nam Định, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất năm 2020, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 tại các tỉnh phía Bắc. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chủ trì Hội nghị.

KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 10/2020

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quảMục tiêu năm
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Tỷ USD 33.56 43
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 60.82 59
3 Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP sản phẩm 2088 2400
4 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 167 121
5 Số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả HTX 10711 15000
6 Số hợp tác xã nông nghiệp số lượng 16479 17000

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11693406