KẾT QUẢ MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN THÁNG 12/2022

 Chỉ tiêuĐơn vị tínhKết quả
1 Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỷ USD 53.219
2 Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới % 73.08
3 Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới % 78.5
4 Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên sản phẩm 8867
5 Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới huyện 255
SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13248430