• Góp ý cho website

Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng trang web, Vụ Kế hoạch rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị. Danh mục các ý kiến sau khi qua kiểm duyệt sẽ được thể hiện tại trang này. Xin vui lòng điền những thông tin theo mẫu dưới đây:

Đánh giá website của Vụ Kế hoạch  


Góp ý cho trang web của Vụ Kế hoạch    CÁC Ý KIẾN GÓP Ý: