• Danh sách các sự kiện

 

  Hội thảo hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý khai thác công trình thủy lợi theo hình thức PPP
  Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
  Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
  Gặp mặt cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch đã nghỉ hưu nhân dịp đón xuân Ất Mùi năm 2015
  Diễn đàn "Các bài học kinh nghiệm và Thách thức trong quá trình áp dụng phương pháp Quản lý dựa trên kết quả và Giám sát và Đánh giá dựa trên kết quả ở Việt Nam"
  Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
  Hội thảo kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT (18/4/2014)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 5 (năm 2012)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 4 (năm 2011)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 3 (năm 2010)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 2, năm 2009
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá lần thứ 1, năm 2009
  Hội thảo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả (16/10/2013)