• Quy hoạch phát triển
  Tra cứu theo:
  Tiêu đề
 
 
   

(Chọn các yêu cầu tìm kiếm để có kết quả mong muốn)
Tiêu đềNgày công bốFile đính kèmLượt tải về
Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến 2030 và định hướng đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 02/11/2018 {0} 76
Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến 2030 và định hướng đến năm 2050 02/11/2018 {0} 22
Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 24/03/2016 {0} 31
Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 06/05/2016 {0} 17
Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 22/04/2016 {0} 14
Quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 31/12/2015 {0} 29
Quy hoạch phát triển cá nước lạnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 11/08/2015 {0} 11
Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030 16/08/2013 {0} 29
Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 26/05/2010 {0} 9
Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 12/11/2015 {0} 10
Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 21/10/2014 {0} 6
Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 04/05/2015 {0} 46
Quy hoạch hệ thống chế biến, bảo quản cà phê gắn với sản xuất và xuất khẩu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 22/12/2014 {0} 17
Quy hoạch vùng trồng cây thanh long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 26/12/2016 {0} 38
Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 26/12/2016 {0} 30
Quy hoạch phát triển sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 28/12/2016 {0} 20
Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020 31/07/2014 {0} 35
Quy hoạch phát triển ca cao các tỉnh phía Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 23/08/2012 {0} 10
Quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020 27/06/2014 {0} 17
Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 13/02/2015 {0} 17
12345