• Thực hiện kế hoạch tháng

Năm thực hiện:

Tiêu đềFile đính kèm 1File đính kèm 2Lượt tải về
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7 năm 2017 {0} {0} 4
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuỗi năm 2017 {0} {0} 16
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 năm 2017 {0} {0} 15
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017 {0} {0} 2
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, Quý I năm 2017 {0} {0} 12
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 2 năm 2017 {0} {0} 2
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1 năm 2017 {0} {0} 2
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 11 năm 2016 {0} 18
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10 năm 2016 {0} {0} 11
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 9, 9 tháng năm 2016 {0} {0} 16
12345678910...