TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành Nông nghiệp và PTNT với Ngành Thống kê

Sáng ngày 5/6/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê đã phối hợp tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê giữa Ngành nông nghiệp và PTNT với Ngành Thống kê.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 64 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Cơ cấu lại ngành nông nghiệp quan điểm, mục tiêu đến chính sách
Thoạt tiên khi nói đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp, một số nơi và một số văn bản, báo chí đã nói đến “tái cơ cấu” ngành nông nghiệp làm cho nhiều người vẫn còn suy nghĩ khác nhau, như: “đã cơ cấu” chưa mà lại “tái cơ cấu”. Cũng khi nói đến cơ cấu lại ngành nông nghiệp, suy nghĩ theo thói quen là giảm tỷ trọng phần này và tăng tỷ trọng phần kia; cũng chưa biết phần này và phần kia là cái gì.
xem tiếp

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
Ngày 17/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
xem tiếp

Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống nông, lâm nghiệp, giống thủy sản và giống vật nuôi tại Quảng Ninh
94 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp trong giai đoạn 2010-2020 đã được tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm ngành nông lâm thủy sản.
xem tiếp

Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản
Cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, giống lâm nghiệp và thủy sản tại Vĩnh Phúc đang chuyển dịch theo hướng tích cực; giống có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành giai đoạn 2010-2018 đạt bình quân 3,95%/năm; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Tỉnh năm 2018 đạt trên 10 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,34 lần so với năm 2010.
xem tiếp

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Đây là nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
xem tiếp