TIN HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hành động chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT

Tăng trưởng kinh tế nhanh, kết hợp với sự gia tăng dân số đang gây ra những áp lực lớn về tài nguyên và môi trường như: suy thoái đất, ô nhiễm nước, sử dụng quá mức và cạn kiệt nguồn nước, phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học và đánh bắt thủy sản quá mức, phát thải khí nhà kính.
 
 

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Ngày 10/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 388/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nhằm dựng Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện, đạt trình độ phát triển khá trong cả nước; có kết cấu hạ tầng đồng bộ; đa số người dân thích nghi được với điều kiện biến đổi khí hậu và môi trường; các doanh nghiệp của tỉnh phát huy được cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế. Kiên Giang đóng góp quan trọng xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long giàu mạnh, tiến kịp mặt bằng chung của cả nước; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh vững chắc.
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017
Ngày 03/4/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017. Theo đó, đến ngày 31/12/2017 hiện trạng rừng toàn quốc như sau:
xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức hội nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.
Tại văn bản số 2689/VPCP-CN ngày 26/3/2018, Thủ tướng Chính phủ 04 Bộ: Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các hội nghị và xây dựng các báo cáo:
xem tiếp

Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Chỉ thị số 2364/CT-BNN-XD ngày 26/3/2018 về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đầu tư của các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
xem tiếp

Kết quả thực hiện dự án “Sản xuất giống nấm” năm 2017
Nhằm tăng cường năng lực quản lý chất lượng giống và phát triển sản xuất giống nấm, đảm bảo nhu cầu sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu thương phẩm, phục vụ nội tiêu và xuất khẩu trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án “Sản xuất giống nấm giai đoạn 2016 - 2020”, giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm, thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp làm Chủ đầu tư.
xem tiếp