TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng 07/9/2018, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có hơn 250 đại biểu đến từ các bộ, ngành, một số tỉnh, thành phố, các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu và một số chuyên gia, nhà khoa học.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Danh mục các mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Nghị định này quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập.
xem tiếp

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm
Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
xem tiếp

Trung Tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My
Quế Trà My là cây đặc sản nổi tiếng lâu đời, có giá trị kinh tế cao của tỉnh Quảng Nam; ngày 07/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025. Phạm vi vùng được hỗ trợ tại tại các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và Tiên Phước, với một số chính sách quan trọng cụ thể là:
xem tiếp

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ hợp tác với huyện Nam Trà My nghiên cứu, phát triển giống cây Sâm Ngọc Linh
Sâm Ngọc Linh là cây dược liệu đặc biệt quý, hiếm của vùng núi Ngọc Linh (thuộc tỉnh KonTum và Quảng Nam) và được công nhận là sản phẩm quốc gia tại Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
xem tiếp

Lào Cai tích cực triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải khí CO2 (KfW8)
Dự án KfW8 được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 12/3/2014. Theo đó, dự án được thực hiện tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc (Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn) trong thời gian 7 năm (2015 – 2022), sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
xem tiếp