TIN HOẠT ĐỘNG

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc: Hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê”

Sáng 14/10, Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc: Hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cùng chủ trì nhằm tạo kênh kết nối giao thương, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê giữa hai nước.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 80 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Kiện toàn ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày 30/8/2019, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 3780/QĐ-BQP về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ của Ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo đó từ ngày 30/8/2019, đồng chí Trịnh Quang Khải- được miễn nhiệm Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Ngọc Oai và đồng chí Nguyễn Duy Vĩnh được miễn nhiệm phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và PTNT.
xem tiếp

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác quản lý đầu tư tháng 8 năm 2019
Ngày 28/8/2019, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì họp giao ban công tác quản lý đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; cùng dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, các lãnh đạo đại diện 4 Tổng cục (Thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Thủy sản, Lâm nghiệp), Cục Quản lý XDCT, Vụ Kế hoạch, 3 Ban CPO (Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp), các Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi của Bộ, một số chủ đầu tư hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng.
xem tiếp

Đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý trong 6 tháng đầu năm 2019
Ngày 16/9/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 6775/BNN-XD công bố kết quả đánh giá năng lực các nhà thầu tham gia 6 tháng đầu năm 2019.
xem tiếp

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ
Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo đó Nghị định quy định một số điểm mới nổi bật trong quản lý chi phí ĐTXD như sau:
xem tiếp

Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ngày 30/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
xem tiếp