TIN HOẠT ĐỘNG

Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học Lâm nghiệp- cánh chim đầu đàn trong nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất giống phục vụ trồng rừng kinh tế ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Hiện nay, Viện có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, gồm: 6 tiến sỹ, 23 thạc sỹ, 21 kỹ sư và 8 công nhân kỹ thuật.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 74 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
xem tiếp

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày 23/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-BNN-TCCB quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
xem tiếp

Quy định mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày 23/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
xem tiếp

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp 06 tháng đầu năm 2019
06 tháng đầu năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết bất thường ở nhiều nơi; xâm nhập mặn ở ĐBSCL; hạn hán ở Tây Nguyên, Bắc và Nam Trung Bộ… Đặc biệt, dịch bệnh “Dịch tả lợn châu Phi” diễn biến phức tạp và xuất hiện tại 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.
xem tiếp

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ đẩy mạnh sản xuất giống tốt, chuyển giao kỹ thuật nhân giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ
Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ thực hiện dự án “Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ” tại Quyết định số 2907/QĐ-BNN-TCLN, ngày 09/12/2013.
xem tiếp