TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai thi công dự án Trạm bơm Tri Phương II, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 06/3/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai dự án Trạm bơm Tri Phương II, tỉnh Bắc Ninh.
 
 

MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP


Xem danh mục 58 mô hình

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH


Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam
Ngày 15/3, tại Long An, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND tỉnh Long An, tổ chức hội nghị “Thúc đẩy phát triển bền vững cây ăn quả các tỉnh phía Nam” nhằm tìm ra giải pháp phát triển bền vững cây ăn quả tại các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
xem tiếp

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ngày 8/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản được ban hành.
xem tiếp

Tổng kết 15 năm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019).
xem tiếp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
Triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông đã ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia với 13 sản phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp.
xem tiếp

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG chỉ đạo các bộ, ngành trung ương chủ trì các nội dung thành phần của Chương trình và các địa phương tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
xem tiếp