Chính sách đầu tư


Địa điểm Ngành, lĩnh vực:

(Click vào tiêu đề để xem chi tiết)
STTTiêu đềNgày công bố
1 Thông tư 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư 21/07/2015
2 Nhiều ưu đãi khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 26/12/2013
3 Cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia 04/04/2013
4 Quyết định 26/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia 20/06/2012
5 QĐ 01/2012/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 12/03/2012
6 Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 21/02/2012
7 Quyết định 60/2011/QĐ-UBND Khuyến khích phát triển SX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 15/02/2012
8 Thông tư 84/2011/TT-BTC HD nghị định 61/2010/NĐ-CP 30/06/2011
9 Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT 12/05/2011
10 Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 23/02/2011
11 Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 23/02/2011
12 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 23/02/2011
13 Luật đầu tư 2005 23/02/2011


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152876