Liên hệ

Mọi thông tin xin được gửi đến:
Ban biên tập Atlas Nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm Viễn thám và GIS - Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Địa chỉ: 61 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: +84-243-821-4740. Fax: +84-243-821-4163. Email: dphuong@gmail.com

Phone

+84-243-821-4740

Email

dphuong@gmail.com

Địa chỉ

61 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội, Việt Nam