Hội thảo về tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên cho Biến đổi khí hậu (ngày 7 và 8/10)


Tin bài liên quan

Tài liệu

Slide trình bày về kết quả phân loại chi tiêu công (lượt tải về: 55)

Slide trình bày về tiêu chí lựa chọn (lượt tải về: 40)

Slide trình bày về đề cương 02 dự án ưu tiên (lượt tải về: 52)

 
 

<< Quay lại