Đề án “Thực hiện chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2030”
(ngày cập nhật 10/25/2022 1:36:00 PM)
 
Ngày 17/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Thực hiện chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2030”
 

Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao, sản xuất, cung ứng, quản lý, kiểm định giống cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại, cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thiết lập hệ thống quản lý giống đồng bộ từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đến cơ quan quản lý giống của Tỉnh, chú trọng quyền tác giả giống, tạo môi trường lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh.

Đề án tập trung vào các giải pháp: (1) Duy trì, mở rộng, nâng cấp và xây mới cơ sở hạ tầng, sản xuất phát triển giống; (2) Ưu tiên các hoạt động nghiên cứu và làm chủ một số công nghệ chọn tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho năng suất, chất lượng cao; (3) Củng cố, phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và phát triển sản xuất; (4) Tăng cường công tác khuyến nông ứng dụng giống mới, chuyển giao kỹ thuật và xúc tiến thương mại về giống; (5) Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về giống, đảm bảo kiểm soát được giống cây trồng, giống vật nuôi cả về chủng loại và số lượng; (6) Tăng cường hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành nghiên cứu và sản xuất giống; (7) Nghiên cứu xây dựng Website giới thiệu giống các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của Tỉnh gắn với vùng sản xuất tập trung; (8) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải tại các cơ sở sản xuất giống theo đúng quy định; (9) Tăng cường vai trò của Nhà nước trong công tác quản lý, kiểm soát giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là các giống gốc thế hệ cụ kỵ, ông bà; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn giống, các công nghệ mới theo thông lệ quốc tế; (10) Phát triển cơ sở sản xuất thức ăn phục vụ sản xuất giống; khuyến khích phát triển các mô hình chế biến các loại thức ăn chăn nuôi hữu cơ; (11) Nhập nội giống mới, trao đổi nguồn gen; tiếp thu phương pháp nghiên cứu chọn tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất, bảo quản, chế biến giống theo hướng công nghiệp hiện đại; (12) Triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống; các Sở, ngành, địa phương ưu tiên quy hoạch, quỹ đất, có dự án ưu tiên để kêu gọi vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nông hộ, trang trại, hợp tác xã vay vốn đầu tư vào nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh giống.

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2030 khoảng 1.597,3 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước khoảng 277,8 tỷ đồng được hỗ trợ thông qua từng dự án cụ thể và được lồng ghép vào các chương trình có cùng mục tiêu; vốn huy động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khoảng 1.319,5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm./.

Download file đính kèm:
Mỹ Duyên
Số lần xem:50

<< Quay lại
Các tin khác
  Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
  Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật Nhà nước trong 3 lĩnh vực
  Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023: Đảm bảo an ninh tiền tệ trong mọi tình huống
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN


SỰ KIỆN

LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13244343