Hội thảo văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
(ngày cập nhật 7/19/2022 4:32:00 PM)
 
Ngày 12/7/2022, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong chuỗi hội thảo, tọa đàm của hoạt động tổng kết Nghị quyết.
 

Vùng ĐBSH gồm có 11 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam. Diện tích toàn vùng hơn 21.278 km2 chiếm 6,42% diện tích cả nước, dân số khoảng 22,92 triệu người chiếm khoảng 22% dân số cả nước, mật độ dân số gần 1,1 ngàn người/km2.

Vùng ĐBSH là vùng kinh tế quan trọng hàng đầu của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 2/6 vùng trong cả nước. Cơ cấu kinh tế vùng chuyển biến khá tích cực. Từ năm 2010-2020, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 10,92% xuống 6,4%, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng từ 39,69% lên 45,12%, khu vực dịch vụ giảm từ 52,7% xuống 48,48%.

Theo báo cáo tại Hội thảo: Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 11 năm thực hiện Kết luận 13-KL/TW của Bộ Chính trị, phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng nói chung và các địa phương nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và quan hệ quốc tế, với vai trò là 1 trong 2 đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng vùng ĐBSH đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và môi trường. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã có bước thay đổi rất nhanh chóng. Văn hóa, giáo dục đã từng bước được quan tâm đầu tư. Khoa học công nghệ được quan tâm phát triển, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đối số… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc phát triển vùng ĐBSH còn nhiều tồn tại, hạn chế. Văn hóa chưa được quan tâm đầy đủ, đúng mức, chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực cho phát triển, chưa tạo đột phá để nâng cao năng suất lao động. Y tế, giáo dục còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới, dân số đông, đô thị hoá và công nghiệp hoá diễn ra nhanh và thiếu kiểm soát; suy thoái và ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, suy thoái tài nguyên đất và các vùng ngập nước...

Các đại biểu đã nêu lên những điểm nghẽn, nút thắt và các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, tài nguyên - môi trường, nguồn nhân lực chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của vùng, từ đó đề xuất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp. Để tạo bước đột phá trong phát triển của Vùng trong thời gian tới cần quan tâm đầy đủ, toàn diện đến văn hóa để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững; đẩy mạnh phát triển để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, nhất là nâng cao năng suất lao động; tiếp tục đầu tư cho y tế, giáo dục để khai thác tốt hơn tài nguyên con người, giúp theo kịp với trình độ các nước phát triển; tăng cường công tác quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên theo hướng bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu "Vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo. Tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn"./.

Thúy Hằng
Số lần xem:121

<< Quay lại
Các tin khác
  Hội nghị “Triển khai Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030”
  Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững
  Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030
  Đánh giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu để ổn định giá lương thực, thực phẩm
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪNLỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 13031451