Hà Nam: Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
(ngày cập nhật 6/16/2022 4:01:00 PM)
 
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam được HĐND tỉnh Hà Nam thông qua ngày 20/4/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2022.
 

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Tổ hợp tác (gọi chung là tổ chức); Hộ gia đình; cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cơ quan, tổ chức cá nhân tổ chức thực hiện chính sách hoặc có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quy định này.

Nội dung một số điều kiện và mức hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ sản xuất trồng trọt an toàn

Điều kiện được hỗ trợ là sản phẩm đăng ký thực hiện áp dụng sản xuất an toàn (hữu cơ, VietGAP hoặc tương đương) thuộc danh mục sản phẩm được hỗ trợ do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành; diện tích gieo trồng tập trung đảm bảo tối thiểu 0,3 ha đối với cây rau củ, quả, cây dược liệu, 0,5 ha đối với cây ăn quả và 10 ha đối với cây lúa; có hợp đồng tiêu thụ hoặc phương án tiêu thụ sản phẩm.

Nội dung, mức hỗ trợ: hỗ trợ 100% kinh phí điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí để xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ, VietGAP hoặc tương đương; kinh phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ, VietGap hoặc tương đương, đánh giá giám sát sản xuất hàng năm (thời hạn trong 2 năm nhưng không quá 80 triệu đồng/01 giấy chứng nhận); Hỗ trợ 100% kinh phí tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm được chứng nhận; Hỗ trợ 50% giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, thời gian không quá 03 vụ sản xuất.

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến

Điều kiện được hỗ trợ đối với trồng trọt: xây dựng nhà kính, nhà lưới có diện tích tối thiểu 50m2/hộ gia đình, cá nhân và 2.500m2/tổ chức, có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ kinh phí làm nhà lưới 30.000 đồng/m2; nhà kính 100.000 đồng/m2, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/01 hộ gia đình, cá nhân; không quá 00 triệu đồng/01 tổ chức…

Điều kiện được hỗ trợ đối với chăn nuôi: áp dụng công nghệ chuồng kín, công nghệ sinh hoạt xử lý môi trường trong chăn nuôi gia cầm, quy mô tối thiểu 130m2 chuồng trại/cơ sở, chăn nuôi 1.000 con gia cầm/lứa trở lên; Hỗ trợ một lần 30% giá trị hệ thống làm mát chuồng trại, mức hỗ trợ rối da 50 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ một lần 50% chi phí mua chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý môi trường cho 01 chu kỳ sản xuất. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/cơ sở…

Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và các vùng chuyển đổi đất lúa sang trồng cây có giá trị kinh tế cao

Điều kiện hỗ trợ: chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng trên đất lúa sang trồng giống và cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hình thức chuyên canh, diện tích sản xuất tập trung tối thiểu 0,3 ha trở lên đối với rau, của, cây dược liệu, cây hoa và 0,5 ha đối với cây ăn quả và 10 ha trở lên đối với cây lúa. Đối với cây lâu năm hỗ trợ một lần 50% tiền giống, hỗ trợ 50% tiền phân bón, thuốc BVTV với thời gian không quá 03 năm. Với cây hàng năm hỗ trợ một lần 50% tiền giống và phân bón, thuốc BVTV…

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định nội dung và định mức hỗ trợ đối với: Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy; Phòng chống các dịch hại cây trồng; Cải tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt và Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác, theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư./.

Thúy Hằng
Số lần xem:80

<< Quay lại
Các tin khác
  Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021
  Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
  Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
  Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Tìm kiếm tin cũ
QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN



LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12926231