Ngành nông nghiệp hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
(ngày cập nhật 4/29/2022 2:22:00 PM)
 
Qua hơn 10 năm thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người tiêu dùng trong việc ưu tiên lựa chọn và sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.
 
 

 

Để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới” với chủ đề “Nâng cao nông sản Việt - Nâng cao giá trị Việt - Nâng cao tâm hồn Việt”.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã từng bước hình thành nét đẹp văn hóa trong sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của người dân. Ngành nông nghiệp đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để triển khai thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ của cuộc vận động, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và thương hiệu nông sản Việt.

Mục tiêu của Chương trình hành động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới” của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT là:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tổ chức có hiệu quả việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn ngành Nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh gắn với giá trị văn hóa, tinh thần của hàng nông sản Việt Nam.

- Hình thành vững chắc tình cảm, niềm tin, lòng tự hào của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về giá trị nông sản Việt, từ đó lan tỏa đến toàn xã hội, góp phần nâng cao tâm hồn Việt trong mỗi người dân.

Chương trình cũng nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ, ngày 15/4/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (Quyết định số 1386/QĐ-BNN-CBTTNS). Trong đó, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động; Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc vận động; Đổi mới tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản Việt; Nâng cao giá trị gia tăng, khai thác giá trị văn hóa và truyền thống lịch sử trong phát triển sản phẩm; Phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xúc tiến thương mại./.

Thúy Hằng
Số lần xem:185

<< Quay lại
Các tin khác
  Chỉ thị thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
  Hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, phát triển nông thôn
  Hà Nam: Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
  5 triệu euro hỗ trợ Việt Nam quản lý cảnh quan bền vững toàn diện
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12800148