Nghị quyết phiên hợp Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL về quy hoạch vùng và khoản vay hỗ trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
(ngày cập nhật 1/21/2022 10:03:00 AM)
 
Ngày 3/11/2021, Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL tổ chức cuộc họp về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và Khoản vay hỗ trợ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Hội đồng điều phối vùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long quyết nghị:
 

1. Thống nhất quan điểm, mục tiêu phát triển và phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7569/BC-BKHĐT ngày 2 tháng 11 năm 2021. Việc sớm phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu cấp thiết hiện nay để tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

2. Đến năm 2030 phát triển vùng, đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng, ứng dụng công nghệ cao với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển, tăng cường kết nối nội vùng, trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân địa phương gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái quan trọng; duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc.

3. Tiếp tục ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia, vùng, liên tỉnh bao gồm: giao thông, năng lượng, cấp nước sạch, trung tâm đầu mối về nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Chính phủ- Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm thẩm định, thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; hoàn thiện nội dung Khoản vay hỗ trợ Vùng đồng bằng sông Cửu Long, khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phan Tiểu Long
Số lần xem:201

<< Quay lại
Các tin khác
  Tọa đàm về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản
  Infographic: Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Ngành nông nghiệp hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
  Từ nay đến năm 2030, khách hàng vay vốn để thực hiện dự án vùng trồng dược liệu quý, dự án Trung tâm nhân giống được vay vốn lên tới 96 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi
  Nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12684757