Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 của ngành lâm nghiệp và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022
(ngày cập nhật 12/31/2021 2:12:00 PM)
 
Ngày 28/12/2021, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
 

Theo báo cáo, kết quả thực hiện năm 2021 của ngành lâm nghiệp như sau: Về phát triển rừng, toàn quốc trồng được 277.830 ha rừng, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 27% so với năm 2020; trồng 98,96 triệu cây phân tán, đạt 108,5% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42,02%, đạt mục tiêu đề ra. Về bảo vệ rừng, số vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp và diện tích rừng bị thiệt hại đều giảm, năm 2021 phát hiện 2.653 vụ vi phạm quy định về bảo vệ rừng, diện tích rừng bị thiệt hại là 852 ha, giảm 6% so với năm 2020. Khai thác khoảng 32 triệu m3 gỗ, trong đó khai thác rừng trồng tập trung đạt 21,5 triệu m3. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2021 đạt 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2020. Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khoảng 2,93 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Về chi trả dịch vụ môi trường rừng, năm 2021 toàn quốc đã thu được 3.115 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó Quỹ Trung ương thu 1.922 tỷ đồng, Quỹ tỉnh thu 1.193 tỷ đồng.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp đã chủ trì tham mưu xây dựng, báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định; trình Bộ ban hành 02 Thông tư, đạt 100% kế hoạch Bộ giao. Ngoài ra Tổng cục Lâm nghiệp đã chủ trì tham mưu cho Bộ xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ 10 Đề án.

Năm 2022, ngành lâm nghiệp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là: Giữ ổn định độ che phủ rừng đạt 42%; trồng mới 230.000 ha rừng tập trung, trồng 122 triệu cây phân tán; khai thác 31,5 triệu m3 gỗ, trong đó khai thác từ rừng trồng tập trung khoảng 21 triệu m3; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 16 tỷ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.000 tỷ đồng; xây dựng 06 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó 02 Nghị định và 04 Thông tư./.

Trung Kiên
Số lần xem:613

<< Quay lại
Các tin khác
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm 2022
  Infographic: Xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Quý 1 năm 2022
  Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
  Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 của ngành lâm nghiệp và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12684900