Tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 9 tháng đầu năm 2021
(ngày cập nhật 10/14/2021 2:07:00 PM)
 
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước về “Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 và kế hoạch 2022” ngày 08 tháng 10 năm 2021. Báo cáo của Cục Thú y về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 9 tháng đầu năm 2021 đã đánh giá một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm:
 

- Dịch tả lợn Châu Phi: Từ đầu năm 2021 đến ngày 05/10/2021, cả nước đã xảy ra 1.834 ổ dịch tại 1.672 xã, 304 huyện thuộc 53 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn tiêu hủy 112.092 con (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020). Tổng trọng lượng tiêu hủy ước tính trên 5.500 tấn. Hiện nay, cả nước có 497 ổ dịch tại 149 huyện của 37 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày.

- Bệnh Cúm gia cầm: Từ đầu năm đến ngày 05/10/2021, cả nước đã xảy ra 100 xã có dịch thuộc 29 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 377.105 con gia cầm. Có 3 chủng vi rút Cúm gia cầm lưu hành, bao gồm: A/H5N1 (xảy ra ở 03 tỉnh phía Nam); A/H5N6 (xảy ra ở 23 tỉnh, thành phố); đặc biệt từ giữa tháng 6/2021 xuất hiện chủng vi rút Cúm gia cầm A/H5N8 xâm nhiễm vào Việt Nam và đã lây lan tại 10 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 23.446 con gia cầm. Hiện nay, cả nước có 02 ổ Cúm gia cầm A/H5N8 tại tỉnh Lạng Sơn chưa qua 21 ngày.

- Dịch Lở mồm long móng: Từ đầu năm đến ngày 05/10/2021, cả nước xảy ra tại 87 xã của 18 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 3.396 con, số gia súc tiêu hủy là 348 con. Hiện nay, cả nước không có dịch bệnh Lở mồm long móng.

- Bệnh Tai xanh trên lợn: Từ đầu năm đến nay, không có báo cáo ổ dịch Tai xanh mới phát sinh tại các địa phương. Về vắc xin phòng bệnh Tai xanh: 09 tháng đầu năm 2021 đã cung ứng 22 triệu liều, hiện trong kho còn 3,1 triệu liều và dự kiến các tháng cuối năm 2021 sản xuất, nhập khẩu 14,6 triệu liều.

- Bệnh Viêm da nổi cục: Từ đầu năm đến 05/10/2021, bệnh Viêm da nổi cục đã xảy ra 4.218 ổ dịch tại 448 huyện của 55 tỉnh, thành phố. Tổng số gia súc mắc bệnh là 197.137 con, số gia súc đã tiêu hủy 27.507 con. Hiện nay, cả nước có 714 ổ dịch tại 150 huyện của 30 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày với tổng số gia súc mắc bệnh là 50.951 con, số gia súc đã tiêu hủy là 5.704 con.

- Các dịch bệnh thông thường khác trên gia súc, gia cầm như: Dịch tả lợn cổ điển, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu lợn, Niu-cát-xơn, Gumboro,... được phát hiện và kiểm soát tốt, không gây thành dịch lớn. Hiện nay, đã có các loại vắc xin để phòng những bệnh này có hiệu quả; nhiều loại vắc xin được sản xuất trong nước.

Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 là rất cao; Hội nghị đã thống nhất đề xuất, kiến nghị các địa phương chú trọng triển khai thực hiện 12 biện pháp cụ thể để chủ động kiểm soát, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nguyễn Ánh Long
Số lần xem:70

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
  Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
  Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12211149