Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long năm 2021
(ngày cập nhật 10/8/2021 3:43:00 PM)
 
Diện tích cây trồng và nuôi trồng thủy sản được chuyển đổi trên đất lúa năm 2021 tại các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 77,2 nghìn ha; trong đó, diện tích trồng trọt 65,8 nghìn ha, diện tích nuôi trồng thủy sản 11,4 nghìn ha.
 

Mặc dù, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giúp sử dụng nước tiết kiệm và mang lại lợi nhận cao hơn cho nông dân nhưng hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: (i) Vùng chuyển đổi còn mang tính tự phát, chưa phù hợp với kế hoạch chung; quy mô chuyển đổi nhỏ lẻ, manh mún. (ii) Một số cây trồng khi chuyển đổi có lợi thế cạnh tranh kém, đầu ra chưa ổn định, thiếu liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. (iii) Chính sách khuyến khích chuyển đổi cây trồng trên đất lúa chưa được thực hiện mạnh mẽ; một số địa phương chưa tính toán chi tiết và phân tích đầy đủ giá trị sản xuất trồng trọt nên việc khuyến cáo, tổ chức chuyển đổi chưa đạt hiệu quả cao. (iv) Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, một số vùng chưa hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nhất là đê bao, cống bọng để phục vụ cho vùng màu có diện tích lớn.

Để thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, các địa phương cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau: (i) Tăng cường tuyên truyền, vận động và phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác để thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. (ii) Lựa chọn giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện từng tiểu vùng sinh thái. (iii) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật từng loại cây trồng chuyển đổi. Lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện các mô hình trình diễn hiệu quả. (iv) Kết nối và mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, cung ứng giống tốt và bao tiêu sản phẩm.

Nguồn Cục Trồng trọt tháng 10/2021./.

Mỹ Duyên
Số lần xem:38

<< Quay lại
Các tin khác
  Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá kết quả giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của các chủ đầu tư, chủ dự án
  Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
  Phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12211035