Giảm chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp là hướng đi hiệu quả đối với nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
(ngày cập nhật 9/13/2021 3:24:00 PM)
 
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”.
 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và cũng là khu vực có lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ở mức cao so với trung bình cả nước. Mặc dù đã có được những chuyển biến nhất định trong quản lý, sử dụng các loại vật tư đầu vào nhưng tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc BVTV hóa học vẫn là vấn đề quan trọng cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới, để trả lại “một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững” cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc thiết lập và cấp mã vùng trồng mới chỉ đang triển khai chủ yếu trên một số loại cây ăn trái phục vụ xuất khẩu, chưa mở rộng sang các loại cây trồng chủ lực khác cũng như chưa hướng tới tiêu thụ nội địa. Hướng đi hiệu quả trong thời gian tới là phải giảm được chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp.

Hội nghị “Thực trạng và giải pháp quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” là chuyên đề đầu tiên trong chuỗi chuyên đề mà Bộ sẽ tổ chức đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với quyết tâm hướng tới một nền nông nghiệp bền vững, trách nhiệm và giá trị cao. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị phải nhất quán phương châm lấy nông dân làm chủ thể chính, Hiệp hội và doanh nghiệp là người dẫn dắt dưới sự quản lý, định hướng của cơ quan quản lý Nhà nước. Mối liên kết giữa người nông dân - doanh nghiệp - cơ quan Nhà nước phải phối hợp với nhau, đi cùng nhau để ba vòng tròn này gắn bó, giao thoa, nhằm tạo ra một sức mạnh cộng hưởng hướng tới mục tiêu chung.

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ, sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp, Hiệp hội, Hội, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những tồn tại quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm./.

Download file đính kèm:
Mỹ Duyên
Số lần xem:22

<< Quay lại
Các tin khác
  Giảm chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp là hướng đi hiệu quả đối với nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
  Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận các hoạt động thẩm định liên quan đến đê điều.
  Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY Ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152969