Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận các hoạt động thẩm định liên quan đến đê điều.
(ngày cập nhật 9/13/2021 3:17:00 PM)
 
Ngày 30/6/2021,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận các hoạt động thẩm định liên quan đến đê điều.
 

Thông tưnày hướng dẫn thực hiệnviệclấyý kiến chấp thuậncủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối vớicáchoạt độngliên quan đến đê điều vàthẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều đối với dự án đầu tư xây dựng ở bãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư quy định chính 02 nội dung: Quy định về việc chấp thuận và Quy định về thẩm định.

Các hoạt động phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônbao gồm:a) Cấpgiấyphép cho các hoạt động quy định tại các điểm a, b, c và h khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III;b) Xây dựng, cải tạo công trình giao thôngcóliên quan đến đêđiềuđối với công trìnhảnh hưởng đếnhai tỉnh trở lên.

Các dự án đầu tư xây dựngcông trình sử dụngbãi sông, bãi nổi hoặc cù lao nơi chưa có công trình xây dựng trước khi trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệtphải thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư và phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định các nội dung liên quan đến thoát lũ, an toàn đê điều.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2021 và thay thế Thông tư số46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27tháng 6năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.

 

Chi tiết Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT kèm theo./.

Download file đính kèm:
Cao Vũ Hiển
Số lần xem:18

<< Quay lại
Các tin khác
  Giảm chi phí đầu vào, chuyên nghiệp hóa trong quá trình sản xuất, tích hợp các giá trị trong sản phẩm nông nghiệp là hướng đi hiệu quả đối với nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới
  Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận các hoạt động thẩm định liên quan đến đê điều.
  Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY Ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152903