Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(ngày cập nhật 4/8/2021 6:26:00 PM)
 
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 

Theo đó, mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng ngành lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế-kỹ thuật; thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững rừng và diện tích đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các thành phần kinh tế vào các hoạt động lâm nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội; ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại. Phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để lâm nghiệp đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó chủ động và hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ môi trường rừng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, giữ vững quốc phòng và an ninh, thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị lâm nghiệp hàng năm từ 5-5,5%; giá trị xuất khẩu 18-20 tỷ USD vào năm 2025 và 23-25 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ thị trường lâm sản trong nước đạt 5 tỷ USD vào năm 2025 và đạt trên 6 tỷ USD vào năm 2030; đến năm 2030, diện tích trồng rừng sản xuất khoảng 340.000 ha/năm; trồng rừng đặc dụng, phòng hộ 4.000-6.000 ha/năm; khoanh nuôi mới 15.000 ha/năm; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt khoảng 35 triệu m3 vào năm 2025 và 50 triệu m3 vào năm 2030; phát triển đa dạng các loại dịch vụ môi trường rừng, tổng thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt tăng trưởng 5%/năm; diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 0,5 triệu ha vào năm 2025 và trên 01 triệu ha vào năm 2030; tỷ lệ lao động việc làm trong lâm nghiệp được đào tạo nghề đạt 45% vào năm 2025, đạt 50% vào năm 2030; duy trì độ che phủ rừng từ 42%-43%.

Chiến lược đề ra tầm nhìn đến năm 2050, ngành lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao; phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tài nguyên rừng nhiệt đới; công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường; tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ gắn với lâm nghiệp, giá trị gia tăng cao, tham gia sâu rộng trong chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu; đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển bền vững đất nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra các giải pháp thực hiện về quy hoạch, quản lý bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, phát triển công nghiệp chế biến, thương mại lâm sản, khoa học công nghệ, ban hành chính sách...; đồng thời, định hướng phát triển lâm nghiệp theo vùng để phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng sinh thái lâm nghiệp.

Thủ tướng chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Chiến lược đạt hiệu quả./.

Trung Kiên
Số lần xem:780

<< Quay lại
Các tin khác
  Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
  Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch vụ hè thu, mùa và định hướng vụ đông 2021 các tỉnh phía Bắc
  Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I năm 2021 tăng trưởng mạnh
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 12152945