Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
(ngày cập nhật 4/8/2021 6:22:00 PM)
 
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, với các nội dung chính như sau:
 

Phạm vi điều chỉnh: Bảo tồn nguồn gen; nghiên cứu chọn, tạo, khảo nghiệm giống; nhãn và tên giống cây trồng lâm nghiệp; quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

Một số chính sách của nhà nước về hoạt động giống cây trồng lâm nghiệp được quy định tại Điều 5 gồm: (1) Nhà nước đầu tư các hoạt động: Thống kê, điều tra cơ sở về dữ liệu giống cây trồng lâm nghiệp; thông tin, dự báo thị trường; chiến lược phát triển giống cây trồng lâm nghiệp; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập phục vụ nghiên cứu lĩnh vực giống lâm nghiệp; chọn, tạo giống giống cây trồng lâm nghiệp chất lượng cao, chống chịu với sinh vật gây hại và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; thu thập, lưu giữ, khai thác và bảo tồn nguồn gen quý, hiếm, giống cây trồng lâm nghiệp đặc sản, giống lâm nghiệp bản địa, xây dựng ngân hàng gen cây trồng lâm nghiệp. (2) Theo từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách, nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới về giống cây trồng lâm nghiệp; lưu trữ, sản xuất và cung ứng giống gốc; phục tráng giống gốc; sản xuất giống cây trồng đặc sản, cây bản địa; duy trì cây đầu dòng; bảo vệ cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống; nhập khẩu giống mới; đào tạo nguồn nhân lực...(3) Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và sản xuất giống; hợp tác, liên kết nghiên cứu phát triển, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và hoạt động liên quan đến giống cây trồng lâm nghiệp; bảo hiểm về sản xuất, kinh doanh giống cây trng lâm nghiệp.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Chính phủ giao rõ trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh phối hợp với các Bộ liên quan triển khai thực hiện Nghị định./.

 

Trung Kiên
Số lần xem:10

<< Quay lại
Các tin khác
  Xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh trong Quý I năm 2021
  Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908731