Một số Quy định mới về giám sát, đánh giá đầu tư tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP
(ngày cập nhật 4/5/2021 10:52:00 AM)
 
Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Một số điểm mới về giám sát đầu tư so với các quy định trước đây như sau:
 

Bổ sung hướng dẫn về đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công:  Tùy theo quy mô và tính chất của dự án, có thể sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu hoặc phương pháp phân tích chi phí - lợi ích; Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác, vận hành của dự án đã được phê duyệt; tỷ suất hoàn vốn nội bộ (EIRR); các tác động kinh tế - xã hội, môi trường và các mục tiêu phát triển đặc thù khác (xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hộ chính sách, đối tượng ưu tiên); các biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực về xã hội, môi trường được thực hiện.

Chi phí cho công tác giám sát đầu tư do chủ chương trình, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP tự thực hiện được tính bằng 10% chi phí quản lý chương trình, dự án (trước đây là 20 %). Chi phí cho công tác đánh giá đầu tư được tính bằng % chi phí quản lý chương trình, dự án theo quy định hiện hành như sau: chi phí đánh giá ban đầu: 2%; chi phí đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn: 2%; chi phí đánh giá kết thúc: 3%; chi phí đánh giá đột xuất: 3%.

Chủ đầu tư thực hiện chế độ Báo cáo giám sát, đánh giá định ký: 6 tháng và cả năm ( trước đây là hàng quý)

Kết quả đánh giá kết thúc dự án là căn cứ để các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án.

Chi tiết văn bản xem tại đường link sau đây

Lê Minh
Số lần xem:24

<< Quay lại
Các tin khác
  Xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh trong Quý I năm 2021
  Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908811