Chính phủ ban hành Nghị quyết về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
(ngày cập nhật 4/1/2021 12:46:00 PM)
 
Ngày 25/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.
 

Mục tiêu của Nghị quyết là bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước trong mọi tình huống và một phần cho xuất khẩu; nâng cao thu nhập cho người dân để bảo đảm tiếp cận được lương thực chất lượng, an toàn thực phẩm; từng bước nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực người dân Việt Nam.

Nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: (i) Đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại sản xuất lương thực, gắn với thị trường; (ii) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất lương thực; (iii) Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến lương thực; (iv) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (v) Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất lương thực; (vi) Đổi mới cơ chế chính sách bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; (vii) Phát triển hệ thống lưu thông, tăng khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm cho người dân mọi lúc, mọi nơi; (viii) Phát triển hệ thống thông tin, truyền thông về an ninh lương thực quốc gia; (ix) Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; và (x) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực.

Về tổ chức thực hiện, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết và định kỳ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết.

Quốc Khánh
Số lần xem:20

<< Quay lại
Các tin khác
  Xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020
  Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh trong Quý I năm 2021
  Thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ
  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tìm kiếm tin cũ


LỊCH LÀM VIỆC

Lượt truy cập: 11908690